Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Stipendijos neįgaliesiems

Įtraukusis aukštasis mokslas studentams turintiems negalią

Įgyvendinant Europos sąjungos finansuojamą projektą „Įtraukusis aukštasis mokslas”, teikiama finansinė parama – tikslinės išmokos, negalią turintiems studentams.

45 % ar mažesnį darbingumo lygį turintys studentai, be socialinės stipendijos, taip pat gali gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Šios išmokos dydis – 220 eur per mėnesį.

Daugiau informacijos skaitykite čia: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/tikslines-ismokos-1/

Valstybės skiriama parama

Neįgaliems studentams, turintiems 45 % ar mažesnį darbingumo lygį ir po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą, valstybė taip pat skiria papildomą paramą: 134,88 eur. per mėnesį specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir 176 eur. per semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Daugiau informacijos skaitykite čia: https://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE