Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Užsienyje įgytų akademinių kvalifikacijų pripažinimas

Panevėžio kolegija (toliau – Kolegija) išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą vykdo pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2023 m. kovo 6 d. Nr. V-256 suteiktą teisę. Akademinį pripažinimą Kolegijoje vykdo Studijų, karjeros ir užimtumo centras. Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas nereiškia priėmimo į Kolegiją.

Akademiniam kvalifikacijos vertinimui teikiami dokumentai

Užsienio kvalifikacijų akademinis pripažinimas Kolegijoje yra neatsiejama ir integruota priėmimo proceso dalis, todėl atskirai dėl akademinio pripažinimo kreiptis nereikia. Stojantysis internetu teikia vieną prašymą (užpildant internetinę registracijos formą https://panko.lt/en/english-application-procedure-for-the-citizens-of-ukraine/), kurioje nurodo informaciją apie įgytą kvalifikaciją, pageidaujamą(-as) studijuoti studijų programą(-as), užsienio kalbų ir kitas kompetencijas, darbo patirtį. Kartu su prašymu turi būti pateikiami skenuoti, didelės raiškos, daryti tik nuo originalių dokumentų:

Sprendimo dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos akademinio pripažinimo priėmimas

Užsienyje įgyta kvalifikacija pripažįstama lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui, jeigu negalima nurodyti esminių skirtumų tarp tos šalies, kurioje įgyta kvalifikacija, ir Lietuvos Respublikos bendrųjų reikalavimų. Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos pripažinimo priimamas tik turint pakankamai informacijos ir remiantis tik oficialiais bei patikimais dokumentais. Kvalifikacijos vertintojas, atlikęs užsienio kvalifikacijos vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų dėl akademinio pripažinimo:

  1. Pripažinti užsienyje įgytą vidurinį išsilavinimą.
  2. Pripažinti užsienyje įgytą vidurinį išsilavinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui teises stoti tik į tam tikros krypties (krypčių grupių) studijų programas.
  3. Pripažinti užsienyje įgytą vidurinį išsilavinimą tik kartu su papildomais reikalavimais (egzaminas (-ai), papildomi kursai ir panašiai), kuriuos kvalifikacijos turėtojas turės įvykdyti.
  4. Nepripažinti užsienio kvalifikacijos.

Priimto akademinio pripažinimo sprendimo apeliavimas

Stojantysis, nesutinkantis su Kolegijos sprendimu dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, gali per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo pateikti apeliaciją SKVC sudarytai Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinei komisijai, veikiančiai pagal SKVC su Švietimo ir mokslo ministerija suderintus ir patvirtintus šios komisijos nuostatus.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE