Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Metinės studijų kainos

Metinės studijų kainos studentams, priimamiems į Panevėžio kolegiją 2022 m.

Studijų programa Nuolatinių studijų kaina, EUR Ištęstinių studijų kaina, EUR
SOCIALINIAI MOKSLAI
Socialinis darbas 1853 1235
TEISĖS MOKSLAI
Teisė 1853 1235
UGDYMO MOKSLAI
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika 2790 1943
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI
Buhalterinė apskaita 1853 1235
Logistika 1853
Verslo vadyba 1853
SVEIKATOS MOKSLAI
Bendrosios praktikos slauga 2535
Burnos higiena 2535
Grožio terapija 2535
Kineziterapija 2535
Skubioji medicinos pagalba 2790
INŽINERIJOS MOKSLAI
Elektros ir automatikos įrenginiai 2390
Elektromechanika 2535
Statybos inžinerija 2535
INFORMATIKOS MOKSLAI
Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra 2535
Verslo internetinių sistemų kūrimas* 2535
Informatikos inžinerija 2535

*Trumpųjų studijų programa

Galimi darbdaviai: