(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Konferencijos

Kviečiame dalyvauti jau 7-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
MOKSLO IR STUDIJŲ TENDENCIJOS GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS
(SCEDU’2019)
kuri vyks Panevėžio kolegijoje, Klaipėdos g. 3,  Panevėžyje 2019 m.  spalio 10 – 11 dienomis.

Konferencija siekiama suburti įvairių sričių mokslininkus tyrėjus, besidominčius globalizacijos iššūkiais mokslui ir studijoms. Konferencijos metu sudaromos sąlygos tarpdalykinei diskusijai apie globalizacijos poveikį technologijų, biomedicinos ir socialinių mokslų srityse. Organizatoriai tikisi, kad konferencijos dalyviams bus vertinga apžvelgti esamas akademinių tyrimų, susijusių su platesniu globalizacijos poveikiu visuomenei ir ekonomikai, tendencijas, aptarti pasiūlymus ir įžvalgas sprendžiant globalizacijos iššūkius.

​SCEDU’2019 skirta ne tik mokslinių tyrimų rezultatų aptarimui, bet ir platesnėms, tiek mokslinėms, tiek praktinėms diskusijoms globalizacijos fenomeno požiūriu.

Atrinkti konferencijos straipsniai bus publikuojami tarptautinėje duomenų bazėje (CEEOL) referuojamame moksliniame žurnale „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice“ (ISSN 2029-1280, eISSN 2669-0071) (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1392). Mokslinio žurnalo internetinė svetainė https://ojs.panko.lt.

Detalesnę informaciją rasite konferencijos interneto svetainėje adresu: http://arsp.panko.lt

Kviečiame aktyviai registruotis ir dalyvauti konferencijoje.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį