Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

SCEDU Informacija publikacijų teikėjams

Teikiamos publikacijos turi būti parengtos ir pateiktos vadovaujantis patvirtinta mokslinio leidinio „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje” straipsnių pateikimo tvarka. Straipsniui parengti turi būti naudojamas šablonas Straipsnio šablonas.

Straipnis turi būti autentiškas ir originalus, anksčiau nepublikuotas kituose leidiniuose.
Straipsnio apimtis – iki 8-nių A4 formato puslapių. Straipsnis turi būti parengtas anglų kalba*. Teksto formatas OpenOffice, Microsoft Word, ar RTF.
Kartu su straipsniu turi būti pateiktas straipsnio autorių pasirašytas garantinis raštas. Autorių garantinio rašto forma.

Straipsnių pateikimas publikavimui el.paštu mtt@panko.lt

* Straipsniai gali būti teikiami ir lietuvių kalba, kartu su išplėstine (ne mažiau, kaip 4000 spaudos ženklų) santrauka anglų kalba. Atrinkti lietuvių kalba pateikti straipsniai, autoriui(-iams) sutikus, gali būti išversti į anglų kalbą ir publikuojami leidinyje „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje”.

Konferencijos dalyvio mokestis 20 eur​ (mokestis netaikomas užsieniečiams)

Rekvizitai dalyvio mokesčiui:
Panevėžio kolegija
LT13 7300 0100 7417 2424, Swedbank
Mokėjimo paskirtis: SCEDU 23 dalyvis

Konferencijos dalyvis gauna:
Konferencijos dalyvio rinkinys (dalyvio kortelė, programa).
Konferencijos dalyvio pažymėjimas.
Mokslinis leidinys su publikacija*.

*Mokslo žurnalą „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje” numatoma išleisti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Galimi darbdaviai: