Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

SCEDU Informacija pranešėjams

Rengiant pranešimą prašome naudoti šiame tinklalapyje patalpintus pranešimo / stendinio pranešimo šablonus.Žodinis pranešimas:

Prašome atidžiai perskaityti pristatymo šablone pateiktas rekomendacijas pranešėjams, ypač atkreipiant dėmesį į pranešimo laiko planavimą.

Iki spalio 16 d. visų pranešėjų prašome konferencijos rengėjams atsiųsti trumpą (iki 100 žodžių) pranešėjo prisistatymą, kuris bus reikalingas pristatant pranešėją prieš pranešimą (prisistatymo šabloną rasite tinklalapyje) el. paštu: mtt@panko.lt. Siunčiamo prisistatymo bylai prašome suteikti vardą: pranešėjo_pavardė.

Žodinio pranešimo šablonas
Pranešėjo prisistatymo šablonas

Galimi darbdaviai: