(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių, informacijos sistemų kūrimo technologijų. Studentai išmoksta taikyti gerąsias informacijos sistemų projektavimo, programavimo, IT paslaugų valdymo praktikas, komandoje kurti ar modernizuoti informacijos sistemas, vykdyti informacijos sistemų priežiūrą. Baigę studijas informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo, vystymo ir priežiūros srityse. Absolventai vykdys informacijos sistemų planavimo, projektavimo, programavimo, diegimo ir priežiūros darbus įvairiose įmonėse bei organizacijose.

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinės kalbos kultūra
Profesinė užsienio kalba
Verslumo pagrindai
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Sociologija (A1)
Profesinė etika (A1)
Psichologija (A1)
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika
Informatikos teisė
Taikomosios matematikos modulis
Programavimo modulis
Informacinių technologijų infrastruktūros modulis
Duomenų bazės ir informacijos sistemos (Kursinis darbas)
Verslo ekonomika
Verslo procesų modeliavimas
Internetinės technologijos
(Kursinis darbas)
Verslo valdymo ir geografinių informacinių sistemų modulis
Duomenų struktūros ir algoritmai
Informacijos sistemų inžinerijos ir projektų valdymo modulis
Duomenų bazių programavimas (Kursinis darbas)
Informacijos sistemų sauga
Informacijos sistemų kūrimas karkasais (Kursinis darbas)
Programavimas mobiliesiems įrenginiams (Kursinis darbas)
Paslaugų architektūra grindžiamų informacijos sistemų kūrimas
Taikomieji tyrimai
Debesų kompiuterija
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo:
PD1, PD2
Informacijos sistemų grafinė vartotojo sąsaja (A2)
Multimedija ir kompiuterinis dizainas (A2)
Duomenų saugyklos ir verslo duomenų analizė (A3)
Duomenų tyryba (A3)
Informacijos sistemų auditas ir vertinimas (A4)
Informacijos saugos vadyba ir rizikų valdymas (A4)
Profesinės veiklos praktikos
Internetinių informacijos sistemų vartotojo sąsajos programavimo Internetinių sistemų valdymo
Profesinė
Internetinių informacijos sistemų ir aplikacijų kūrimo
Baigiamoji
Baigiamasis projektas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos laboratorijose, miesto ir regiono įmonėse, organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS+ studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: Baigę studijas informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo, vystymo ir priežiūros srityse. Absolventai galės dirbti informacijos sistemų analitikais, programuotojais, projektuotojais, testuotojais, informacijos sistemų priežiūros specialistais ir informacijos sistemų projektų vadovais. Jie vykdys informacijos sistemų planavimo, projektavimo, programavimo, diegimo ir priežiūros darbus įvairiose įmonėse bei organizacijose.

Studijų programos tikslas – rengti informacijos sistemų specialistus, gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti, modernizuoti bei prižiūrėti informacijos sistemas ir jų komponentus.

 

Studijų rezultatai:

 1. Įgis bendrųjų žinių reikalingų informatikos fundamentiniams pagrindams bei įmonių ir organizacijų verslo aplinkai ir procesams suprasti.
 2. Įgis informacinių technologijų infrastruktūros, duomenų struktūrų, algoritmų ir jų analizės, programavimo technologijų ir metodų, informacijos sistemų kūrimo procesų žinių.
 3. Gebės rasti ir apdoroti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
 4. Taikys įvairius tyrimų metodus, sprendžiant su informacijos sistemomis susijusias problemas, apdoros tyrimų rezultatus, pateiks šių rezultatų praktines išvadas, pagrindžiant įmonių ir organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus.
 5. Gebės atlikti įmonių ir organizacijų kompiuterizavimo tikslų ir poreikių analizę, formuluoti reikalavimus ir sprendimus informacijos sistemoms kurti ir modernizuoti.
 6. Gebės projektuoti informacijos sistemų architektūrą, jų atskirus komponentus ir duomenų bazes.
 7. Gebės programuoti, testuoti, modernizuoti ir integruoti informacijos sistemas.
 8. Gebės diegti, derinti ir prižiūrėti informacijos sistemas, jų techninę ir sisteminę programinę įrangą, taikyti informacijos sistemų duomenų ir informacinių technologijų infrastruktūros saugos priemones.
 9. Gebės planuoti, valdyti informacijos sistemų kūrimo, diegimo ir modernizavimo projektus, naudoti įvairius komandinio darbo organizavimo būdus ir įvairias darbo komandoje roles, vertinti informacijos sistemų atitikimą šiuolaikiniams reikalavimams.
 10. Gebės spręsti su informacijos sistemomis susijusias problemas pavieniui ir komandoje, specialistams ir plačiai auditorijai pristatyti jų sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
 11. Įgis būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, tobulėti profesinėje veikloje.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį