Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra (+tikslinės stipendijos)

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai), nuolatinė sesijinė (NS) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių, informacijos sistemų kūrimo technologijų. Studentai išmoksta taikyti gerąsias informacijos sistemų projektavimo, programavimo, IT paslaugų valdymo praktikas, komandoje kurti ar modernizuoti informacijos sistemas, vykdyti informacijos sistemų priežiūrą. Baigę studijas informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo, vystymo ir priežiūros srityse. Absolventai vykdys informacijos sistemų planavimo, projektavimo, programavimo, diegimo ir priežiūros darbus įvairiose įmonėse bei organizacijose.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Ekonomikos ir inovacijų ministerija toliau tęsia tikslinių stipendijų programą studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas STEM (informatikos, inžinerijos, matematikos) studijų krypčių programas. Remiamų sričių būsimieji specialistai ypač reikalingi verslui, investuojančiam Lietuvoje ir kuriančiam čia darbo vietas.

Tikslinės stipendijos bus skiriamos įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas. Kasmėnesinė 200 Eur stipendija bus mokama visą bakalauro studijų laikotarpį!

Dalykai

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Komunikacijos modulis (Profesinė užsienio kalba,
Profesinė komunikacija)
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika,
Taikomosios matematikos modulis (Taikomoji matematika, Diskrečioji matematika),
Programavimo pagrindų modulis
(Programavimas C#, Objektinis programavimas, Duomenų struktūros ir algoritmai),
Informacinių technologijų infrastruktūros modulis
(Kompiuterių techninė įranga, Operacinės sistemos, Kompiuterių tinklai),
Išskirstytųjų sistemų programavimo modulis (Programavimas Java,
Programavimas mobiliesiems įrenginiams),
Interneto technologijų ir sistemų modulis (Internetinės technologijos, Internetinių sistemų praktika),
Duomenų bazių modulis (Duomenų bazės ir informacijos sistemos,
Duomenų bazių programavimas),
Ekonomikos ir tyrimų modulis (Verslumo pagrindai, Taikomieji tyrimai, Verslo ekonomika),
Verslo valdymo ir geografinių informacijos sistemų modulis (Verslo valdymo sistemos, Verslo procesų modeliavimas, Geografinės informacijos sistemos),
Informacijos sistemų valdymo ir saugos užtikrinimo modulis
(Informacijos sistemų inžinerija, Informacijos sistemų projektų valdymas, Informacijos sistemų sauga),
Karkasų ir paslaugų modulis (Debesų kompiuterija, Paslaugų architektūra grindžiamų informacijos sistemų kūrimas, Informacijos sistemų kūrimas karkasais),
Informatikos teisė,
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Informacijos sistemų grafinė vartotojo sąsaja (A1),
Multimedija ir kompiuterinis dizainas (A1),
Duomenų saugyklos ir verslo duomenų analizė (A2),
Duomenų tyryba (A2),Du laisvai pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo:
PD1, PD2
Informacijos sistemų auditas ir vertinimas (A3),
Informacijos saugos vadyba ir rizikų valdymas (A3),
Daiktų internetas (A4),
Dirbtinio intelekto elementai (A4)
Profesinės veiklos praktikos
Internetinių sistemų praktika (Interneto technogijų ir sistemų modulyje), Profesinė praktika Internetinių informacijos sistemų ir aplikacijų kūrimo praktikos modulis,
Baigiamoji praktika (Baigiamajame modulyje)
Baigiamasis projektas
Baigiamasis darbas (Baigiamajame modulyje)
Daugiau

Studijų programos tikslas: Išugdyti visapusiškai išsilavinusią, siekiančią nuolatinio tobulėjimo, savarankišką, atsakingą, komunikabilią, iniciatyvią, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią konkuruoti sparčiai besikeičiančių technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje, kuriant, diegiant, eksploatuojant, tobulinant, atnaujinant ir valdant saugias informacijos sistemas, skirtas įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

Numatomi programos studijų rezultatai:

 1. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais istoriniais, dabartiniais ir galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.
 2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus.
 3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, gaminių saugos, atsakomybės ir kitus susijusius klausimus, taikyti informacinių sistemų studijų žinias, kuriant saugius taikomuosius sprendimus.
 4. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas ir teorijas, susijusius su informacinėmis sistemomis ir jų kūrimu bei priežiūra, organizacijų veikimu, veiklos procesų analize ir modeliavimu, veiklos rizikos ir kompiuterizavimo projektų valdymu, informacijos saugumo užtikrinimu.
 5. Paaiškinti duomenų ir informacijos saugojimo, valdymo, paieškos, analizės, gavybos, vizualizavimo ir saugumo užtikrinimo principus, duomenų bazių ir saugyklų projektavimo, valdymo, įgyvendinimo ir administravimo metodus bei technologijas.
 6. Apibūdinti informacinių sistemų studijų krypties profesinės veiklos problemą.
 7. Paruošti informacinių sistemų profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių, juos išanalizuoti pagal konkrečius kriterijus, įvertinti ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis.
 8. Analizuoti organizacijos veiklos procesus, nustatant organizacijos ir informacinių sistemų naudotojų poreikius, parengti reikalavimų specifikaciją, sistemos projektą ir kitą dokumentaciją būtiną informacinei sistemai kurti, įdiegti, plėtoti, naudoti ir prižiūrėti.
 9. Atsižvelgiant į organizacinę ir technologinę aplinką, galimas sprendimų alternatyvas, keliamus reikalavimus pasirinkti tinkamus IS gyvavimo ciklo modelius, kūrimo ir priežiūros metodus, aplinkas bei priemones ir įgyvendinti informacinę sistemą.
 10. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis.
 11. Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
 12. Siekti nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, savarankiškai, atsakingai ir kūrybingai dirbti, imtis iniciatyvos.
Atsiliepimai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE