(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Technologijos mokslų fakultetas

Mechanikos inžinerijos studijų krypties akreditacijos pratęsimas 2020 m.

Kompiuterių technikos studijų programos išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita 2020 m.

Elektromechanikos studijų programos 2019 (vertinimo išvados)

ĮSAKYMAS DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO 2018

Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita 2018

Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos 2018 (vertinimo išvados)

Pažyma dėl vykdomos studijų programos išorinio įvertinimo – kompiuterių technika

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį