(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kompiuterių technika

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Ši studijų programa skirta tiems, kurie nemėgsta programuoti, bet nori dirbti su kompiuterine ir išmaniąja įranga. Ši specialybė suteiks galimybę valdyti įvairią biuro bei išmaniųjų namų įrangą, šalinti kompiuterinės technikos gedimus, tvarkyti kopijavimo, spausdinimo aparatus bei įvairią kitą įmonių informacinių technologijų įrangą. Darbo vieta galėtų tapti įvairios įmonės, pradedant nuo kompiuterių, išmaniųjų įrenginių aptarnavimo, įvairiausių staklių valdymo ir baigiant mechatroninių sistemų priežiūra.

2019 m. priėmimas į nuolatinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2019 m.

Studijuojami dalykai

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Užsienio kalba Filosofija
Sociologija
Politologija
Profesinės kalbos kultūra
Etika
Kultūros istorija
Psichologija
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika,
Elektrotechnika
Fizikos modulis
Operacinės sistemos
Taikomoji matematika
Elektronika
Kompiuterių architektūra ir organizavimas
Mikroprocesoriai
Programavimas
Programavimas
Duomenų bazių projektavimas
Valdikliai ir mikrovaldikliai
Kompiuterių tinklai
Tinklų komutavimas ir maršrutizavimas
Kompiuterinė grafika
Vadybos pagrindai
Teisės pagrindai
Aplinkos ir žmonių sauga
Web technologijos
Kompiuterių tinklų administravimas
Automatikos valdymo sistemos
Ekonomika
Programų inžinerija
Kompiuterių sistemų projektavimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Laisvai pasirenkami dalykai Kompiuterių sistemų administravimas
Kompiuterių sistemų kontrolė ir diagnostika
Internetinių sistemų projektavimas
Verslo programinė įranga
Profesinės veiklos praktikos
Kompiuterinė praktika
Elektronikos praktika
Technologinė praktika
Profesinė praktika
Profesinė praktika
Baigiamoji praktika
Baigiamasis projektas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijoje (CISCO akademijoje), Panevėžio mechatronikos centre miesto ir regiono įmonėse, organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai gali vykti studijuoti į kitas šalis pagal ERASMUS mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs kompiuterių inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį, absolventas gali dirbti elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, kuriose naudojami kompiuteriai, jų tinklai ir sistemos.

Kompiuterių technikos studijų programos studijų rezultatai:

  1. Gebės analitiškai mąstyti, priimti profesinius sprendimus, taikant funkcionavimo ir vystymo principus bei su tuo susijusių informacinių sistemų, fundamentaliųjų mokslų pagrindus.
  2. Suvoks kompiuterinių sistemų bei kompiuterių tinklų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą.
  3. Gebės diegti ir derinti techninę įrangą. Parinkti, analizuoti ir diegti mokslinius taikomuosius projektavimo metodus, specifikacijas, saugaus darbo normatyvus, kompiuterinės technikos standartus, kiekybinius sistemų parametrus.
  4. Gebės diegti ir derinti operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką.
  5. Gebės diagnozuoti įrangos gedimus ir šalinti technines ir programinės įrangos problemas, modernizuoti bei valdyti kompiuterių sistemas.
  6. Gebės projektuoti kompiuterių tinklus, juos diegti ir administruoti.
  7. Gebės administruoti tinklines operacines sistemas ir naudoti duomenų apsaugos priemones.
  8. Gebės bendrauti bei bendradarbiauti ir prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
  9. Gebės įvertinti verslo aplinką, tirti rinką, organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį