(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Logistika

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2018 m. priėmimas į nuolatinę ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m. – Priėmimas 2018 m.m.

Studijuojami dalykai

I kursas   II kursas  III kursas
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Užsienio kalba Užsienio kalba Užsienio kalba Užsienio kalba Teisė Transporto ir krovinių logistika
Psichologija Aplinkos ir žmonių sauga Vadyba Informacinės sistemos Sandėlių, technikos ir žaliavų logistika Rinkos tyrimai ir analizė
Matematika ir statistika Vadyba Logistikos įmonių ekonomika Strateginis logistikos organizacijų valdymas Transporto ir krovinių logistika Kokybės vadyba
Informacinės sistemos Marketingas ir paskirstymas Logistikos pagrindai Sandėlių, technikos ir žaliavų logistika Rinkos tyrimai ir analizė Baigiamoji praktika
Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija Apskaitos ir finansų vadyba Verslo etika ir bendravimo pagrindai Praktika verslo įmonėje Rinkos tyrimų praktika Baigiamasis darbas
Ekonomikos pagrindai Pažintinė praktika Verslo organizavimo PMF praktika Pasirenkamas dalykas PD2 Logistikos programų praktika Ekologija;

Sveikata ir higiena;

Atliekų ir perdirbimo logistika A3

Teisė Antroji užsienio kalba A1 Pasirenkamasis dalykas PD1   Tarptautinė logistika;

Tarptautiniai atsiskaitymai;

Informacijos valdymas A2

Dėmesys praktikai: sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl praktikų vietų suteikimo su tokiomis įmonėmis kaip UAB „Dominari“, UAB „Palink“, UAB “Amilina“, AB „Klar GlassLietuva“, UAB „Panoden“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai baigę studijas galės įsidarbinti Lietuvos ir regiono įmonėse, vykdančiose transporto, transportavimo, sandėliavimo, produktų pristatymo operacijas. Taip pat galima tęsti studijas universitetuose ir gilinti žinias logistikos vadybos srityje.

Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos logistikos vadybininkus, turinčius naujausių logistikos verslo mokslo žinių, praktinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų, gebančius organizuoti logistinį verslą, valdyti informaciją, tvarkyti užsakymus, valdyti sandėliavimo ir logistinio produkto vežimo technologinį procesą.

Studijų rezultatai:

  1. Vertinti logistinio verslo aplinką.
  2. Gebėti valdyti informaciją.
  3. Gebėti valdyti užsakymus.
  4. Gebėti valdyti produktų sandėliavimą.
  5. Gebėti vertinti transporto operacijų vykdymą ir vežimo proceso technologiją.
  6. Užtikrinti logistinio produkto procesų vykdymo kokybę.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį