Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Logistika

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

 

 

Dalykai

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Bendrųjų kompetencijų tobulinimas
(Akademinė ir profesinė kalba, Profesinė užsienio kalba, Saugus darbas ir civilinė sauga)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis 2. Verslo organizavimo pagrindai
(Verslumo pagrindai, Logistikos verslo pradmenys)
Modulis 6. Verslo ekonomika
(Logistikos įmonių ekonomika, Apskaitos pagrindai ir įmonių finansai)
Komercinė teisė
Modulis 3. Matematika ir informatika
(Verslo informacinės technologijos ir skaitmeninimas, Taikomoji matematika)
Modulis 7. Pokyčių valdymas versle
(Strateginis logistikos įmonių valdymas, Įmonės auginimas ir veiklos tęstinumas)
Projektų valdymas
Modulis 4. Verslo komunikacija
(Dalykinė komunikacija ir verslo derybos, Streso ir konfliktų valdymas, Aktyvūs pardavimai)
Modulis 8. Taikomieji tyrimai
(Rinkos tyrimai, Statistinė duomenų analizė)
Modulis 10. Užsakymų valdymo skaitmeninimas logistikoje
(Verslo procesų modeliavimas, Automatizuotas užsakymų valdymas)
Modulis 5. Verslo valdymas
(Vadyba, Marketingas, Ekonomika)
Modulis 9. Krovinių vežimo technologijos
(Transporto ir krovinių logistika, Informacinės technologijos transporte)
Teisės pagrindai
Antroji užsienio kalba
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
Modulis A1. Šiuolaikinis sandėliavimas
(Sandėliavimo organizavimas; Sandėlių valdymo automatizavimas)
Modulis A2. Tarptautinė logistika
(Tarptautiniai pervežimai, Rizikų valdymas ir draudimas)
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika logistikos įmonėje Transporto veiklos praktika (Modulis 9) Specialybės įgūdžių lavinimo praktika (Modulis A1, Modulis A2)
Baigiamoji praktika**
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkami dalykai*
PD1* PD2*
Baigiamasis darbas**

A1, A2 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.
*PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.
** Baigiamasis modulis.

Šis studijų planas taikomas nuo 2022 metų.

Daugiau

Dėmesys praktikai: Praktinius įgūdžius studentai tobulina ne tik praktikų metu: unikalus studijų programos bruožas tas, kad nuo pirmo kurso susipažįstama su logistitikos uždaviniais vykdant socialinių partnerių užsakymus realiu laiku procesą prižiūrint ir studentams talkinat srities profesionalams. Užduotims sudėtingėjant, įgaunama praktinių įgūdžių tarptautiniame krovinių gabenime, ekspedijavimo ir sandėliavimo veiklose pasitelkiant naujausius programinius paketus ir įrankius.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai baigę studijas galės įsidarbinti Lietuvos ir regiono įmonėse, vykdančiose transporto, transportavimo, sandėliavimo, produktų pristatymo operacijas. Taip pat galima tęsti studijas universitetuose ir gilinti žinias logistikos vadybos srityje.

Studijų programos tikslas – Rengti aukštos kvalifikacijos verslo logistikos specialistus, turinčius profesinių žinių, praktinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų kurti, organizuoti ir plėtoti logistikos įmonių/padalinių verslą prisitaikant prie rinkos pokyčių, valdančius informaciją, užsakymus, sandėliavimo ir logistinio produkto vežimo technologinį procesą, ugdant kritinį mąstymą, gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus ir nuostatą mokytis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:

  1. Kuria bei plėtoja transporto ir logistikos verslo įmonės (padalinio) veiklą.
  2. Valdo užsakymus ir sandėliavimą.
  3. Užtikrina vežimo technologinio proceso vykdymo kontrolę, nustatant būtiną išteklių poreikį efektyvumo ir tvarumo požiūriu.
  4. Kuria, pristato, parduoda transporto ir ekspedijavimo paslaugas.
  5. Naudojasi šiuolaikiniais transporto ir logistikos procesų valdymo programiniais paketais, tvarko verslo dokumentaciją.
Atsiliepimai

Singaras. Įgytos žinios suteikia galimybę klientams pasiūlyti didžiausią vertę

„Logistiką apibūdinčiau ne tik kaip veiklos sritį, bet būseną: nuolat besikeičiančią, absoliučiai unikalią patirtimi ir sprendimais.“- sako šių metų Logistikos studijų programos absolventas Singaras.

„Logistika mano gyvenime atsirado 2011 m, kai pradėjau dirbti tolimųjų reisų vairuotoju vienoje didžiausioje Lietuvos, Europos transporto įmonėje. Šiuo metu savo patirtį perteikiu įmonės įsteigtame mokymų centre, kur rengiami nauji ir kelia kompetencijas esami įmonės darbuotojai.“ (skaitykite plačiau)

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE