(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Logistika

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Studijuojami dalykai

I kursas   II kursas  III kursas
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Užsienio kalba Užsienio kalba Aplinkos ir žmonių sauga Teisė (Civilinė teisė) Sandėlių, technikos ir žaliavų logistika Transporto ir krovinių logistika
Psichologija Verslumo pagrindai Teisė (Teisės pagrindai) Strateginis logistikos organizacijų valdymas Transporto ir krovinių logistika Rinkos tyrimai ir analizė
Matematika ir statistika Vadyba Apskaitos ir finansų vadyba Sandėlių, technikos ir žaliavų logistika Rinkos tyrimai ir analizė Verslo procesų modeliaviavimas
Inovatyvios informacinės technologijos Marketingas ir paskirstymas Logistikos įmonių ekonomika / Projektų valdymas Kokybės vadyba Specialybės įgūdžių lavinimo praktika Baigiamoji praktika
Dalykinė komunikacija ir verslo derybos Logistikos pagrindai Verslumo ugdymo praktika (IB) Logistinių procesų praktika verslo įmonėje Tarptautinė logistika;
Tarptautiniai atsiskaitymai;
Informacijos valdymas A2
Baigiamasis darba

PD1 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.
A1, 2… – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

Dėmesys praktikai: sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl praktikų vietų suteikimo su tokiomis įmonėmis kaip UAB „Dominari“, UAB „Palink“, UAB “Amilina“, AB „Klar GlassLietuva“, UAB „Panoden“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai baigę studijas galės įsidarbinti Lietuvos ir regiono įmonėse, vykdančiose transporto, transportavimo, sandėliavimo, produktų pristatymo operacijas. Taip pat galima tęsti studijas universitetuose ir gilinti žinias logistikos vadybos srityje.

Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos logistikos vadybininkus, turinčius naujausių logistikos verslo mokslo žinių, praktinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų, gebančius organizuoti logistinį verslą, valdyti informaciją, tvarkyti užsakymus, valdyti sandėliavimo ir logistinio produkto vežimo technologinį procesą.

Studijų rezultatai:

  1. Vertinti logistinio verslo aplinką.
  2. Gebėti valdyti informaciją.
  3. Gebėti valdyti užsakymus.
  4. Gebėti valdyti produktų sandėliavimą.
  5. Gebėti vertinti transporto operacijų vykdymą ir vežimo proceso technologiją.
  6. Užtikrinti logistinio produkto procesų vykdymo kokybę.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį