Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Biomedicinos mokslų fakulteto studijų programų vertinimas

Burnos priežiūros kryptis
Burnos higienos pažangos ataskaita
Burnos priežiūros krypties vertinimo išvados
Burnos priežiūros priemonių planas

Skubioji medicinos pagalba:
Skubiosios medicinos pagalbos pažangos ataskaita
Skubiosios medicinos pagalbos studijų programos 2020 (vertinimo išvados)

Socialinis darbas:
Socialinio darbo studijų programos 2018 (vertinimo išvados)
Socialinio darbo studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo priemonių planas

Bendrosios praktikos slauga:
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo veiksmų planas

Grožio terapija:
Grožio terapijos studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo veiksmų planas

Kineziterapija:
Kineziterapijos studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo veiksmų planas
Panevėžio kolegijos studijų programos kineziterapija (valstybinis kodas – 653B31001) vertinimo išvados

Burnos higiena:
Burnos higienos studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo planas
Studijų programos Burnos higiena vertinimo išvados
Studijų programų paskesnės veiklos rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitos

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE