Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tarptautinis verslas (dvigubas diplomas)

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė 3 metai (studijuojantiems programą Panevėžio kolegijoje) / 4 metai (pasirinkusiems dvigubo diplomo studijas).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS (studijuojantiems programą Panevėžio kolegijoje) / 240 ECTS (pasirinkusiems dvigubo diplomo studijas).

Dalykai
I kursas II kursas III kursas IV kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Profesinė užsienio kalba;
Profesinė kalbos kultūra;
Verslumo pagrindai
Saugus darbas ir civilinė sauga
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Matematika ir statistika;
Inovatyvios informacinės technologijos;
Mikro ir makro ekonomika;
Finansų pagrindai;
Tarptautinio verslo teisė (užsienio kalba);
Marketingas ir tiekimo grandinės valdymas;
Verslo etika ir etiketas
Buhalterinė kompiuterizuota apskaita;
Investicijos ir finansavimas;
Žmogiškųjų išteklių vadyba;
Tarptautiniai ekonominiai santykiai;
Derybų menas;
Verslo ekonomika;
Organizacijų strateginis valdymas;
Rinkos tyrimai
LEAN vadyba;
Inovacijų valdymas;
Įmonių sandorių valdymas;
Ekonominė integracija ir tarptautinės įmonės;
Marketingas-verslo planas;
Tarpkultūrinė medijų analizė;
Idėjų generavimas ir vertinimas; Tarpkultūrinė vadyba ir psichologija;
Ateities vadyba;
Vertės valdymas;
Tarptautinė komercinė teisė ir ginčų sprendimas;
Elektroninė rinkodara;
Socialinių tinklų marketingas
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
2-oji užsienio kalba (A2);
Tarpkultūrinė komunikacija (A2)
Modulis: Tarptautinio verslo marketingas (Strateginis marketingo planavimas ir valdymas, Tarptautinio verslo įvaizdžio formavimas, Tarptautinis marketingas ir vartotojų elgsena, Alternatyvų tiriamasis darbas);
Modulis: Tarptautinio verslo finansai (Finansų rinkos, Finansinės rizikos valdymas, Finansų analizė ir planavimas, Alternatyvų tiriamasis darbas)
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika tarptautinėje kompanijoje Verslumo ugdymo praktika (IB);
Verslo praktika užsienyje
Baigiamoji praktika
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkami dalykai*
PD1 PD2
Baigiamasis darbas

*PD1 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.

Daugiau

Tarptautinių studijų galimybės: Pasirinkę Tarptautinio verslo studijų programą, studentai gaus dvigubą diplomą, t.y. per tą patį studijų laikotarpį (4 metus) įgys ne tik Panevėžio kolegijos profesinio bakalauro, bet ir Stralsund (Vokietija) taikomųjų mokslų universiteto aukštojo mokslo diplomą: I ir II kursą baigs Panevėžio kolegijoje, III kursą vyks studijoms į Stralsund universitetą (pagal ERASMUS mainų programą). IV kursas skirtas praktiniam mokymui ir baigiamojo darbo rengimui, kurį kuruos Stralsund universiteto profesūra.

Dėmesys praktikai: Programos turinys atnaujintas atsižvelgiant į 20 metų Stralsund universitete vystomos studijų programos „International Management Studies in the Baltic Sea Region“ turinį. Nuo šiol visi Tarptautinio verslo studijų dalykai bus dėstomi anglų kalba, o programa orientuota išskirtinai į praktiką. Studentai turės galimybę pagal ERASMUS studentų mainų programą atlikti verslo praktiką užsienio įmonėje jau antrame kurse, ketvirtame – praktikos vietą rinksis iš Lietuvos ir Vokietijos įmonių.

Karjeros galimybės: Jei esate absolventas – Jums atviros visos verslo administravimo sritys! Studijų programos absolventas, baigęs Tarptautinio verslo programą, galės savarankiškai įkurti savo verslą, teikti paslaugas užsienio verslo vienetams Lietuvos teritorijoje, galės dirbti importo ir eksporto įmonėse samdomais darbuotojais ir specialistais, užsienio prekybos atstovais, produkto vadybininkais, rinkodaros specialistais, prekybos koordinatoriais, verslo plėtros specialistais.

Studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, gebančius dirbti daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje verslo aplinkoje (veikiančiose organizacijose ar jų padaliniuose); išmanančius tarptautinio verslo planavimo ir organizavimo ypatumus, gebančius bendrauti su užsienio partneriais ir klientais; analizuoti, vertinti veiklos procesus, atsižvelgiant į rinkų pokyčius bei priimti pagrįstus sprendimus siekiant verslo konkurencingumo didinimo.

Studijų rezultatai:

  1. Geba taikyti šiuolaikinių verslo įmonių valdymo teorijas.
  2. Geba taikyti nacionalinius ir ES teisės aktus.
  3. Geba atlikti tarptautinio verslo aplinkos, rinkos kiekybinius ir kokybinius tyrimus.
  4. Geba sisteminti informaciją, leidžiančią identifikuoti tikslines rinkas.
  5. Geba telkti ir kontroliuoti tarptautinės organizacijos žmogiškuosius bei materialinius išteklius.
  6. Įvaldo įmonės logistikos, apskaitos, finansų, marketingo procesų modeliavimo standartus.
Atsiliepimai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE