(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Teisė

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Teisės profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2019 m. priėmimas į ištęstinę studijų formą nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2019 m.

Studijuojami dalykai

I kursas  II kursas  III kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas Profesinė užsienio kalba Informacinės technologijos Administracinio proceso teisė Šeimos teisė Tarptautinė teisė
Saugus darbas ir civilinė sauga Konstitucinė teisė Mokslo taikomųjų tyrimą metodologija Baudžiamoji teisė Finansų teisė Europos sąjungos teisė
Ekonomika Lietuvos teisėsaugos institucijos Darbo teisė Baudžiamojo proceso teisė Viešieji pirkimai A1 (specializacijos dalykai) Baigiamoji praktika
Logika Profesinė etika Civilinė teisė. Kursinis darbas Vykdymo proceso teisė Draudimo administravimas A1 (specializacijos dalykai) Baigiamasis darbas
Teisės teorija Bendroji ir teisės psichologija Civilinio proceso teisė Sutarčių teisė Specializacijos praktika Iškalbos menas/Antroji užsienio kalba
Lietuvos ir visuotinės teisės istorija Pažintinė praktika Administracinė teisė Darbas teisėsaugos institucijose  
Kūno kultūra/Sportinė saviugda A2 Vadyba/Organizacijos elgsena PD1 PD2    

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: Baigęs teisės studijų programą absolventas: žinos pagrindinių teisės šakų ir jų institutų bei  norminių teisės aktų turinį; gebės analizuoti teisės aktus bei argumentuoti sprendimus vertinant ir taikant konkrečias teisės normas; mokės pritaikyti teisės aktus ir juos sisteminti  bei naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; gebės nustatyti teisinio reguliavimo problemas, kelti tyrimo uždavinius ir tikslus, analizuoti duomenis ir formuluoti išvadas, perteikti žinias; gebės bendrauti ir bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, dirbti savarankiškai ir komandoje vadovaujantis profesine etika; gebės administruoti viešųjų pirkimų ar draudimo procesus.

Studijų tikslas: Parengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisės specialistus, išmanančius Lietuvos teisės sistemą, norminius teisės aktus, mokančius juos taikyti sprendžiant praktines problemas, gebančius administruoti įmonių bei įstaigų veiklos teisinius procesus.

Studijų rezultatai:

  1. Žinos pagrindinių teisės šakų ir jų institutų bei norminių teisės aktų turinį.
  2. Gebės analizuoti teisės aktus bei argumentuoti sprendimus vertinant ir taikant konkrečias teisės normas.
  3. Mokės  pritaikyti teisės aktus ir juos sisteminti  bei naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
  4. Gebės nustatyti teisinio reguliavimo problemas, kelti tyrimo uždavinius ir tikslus, analizuoti duomenis ir formuluoti išvadas, perteikti žinias.
  5. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, dirbti savarankiškai ir komandoje vadovaujantis profesine etika.
  6. Gebės administruoti viešųjų pirkimų ar draudimo procesus.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį