(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Teisė

Studijų programos forma ir trukmė:  ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Teisės profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

I kursas  II kursas  III kursas  IV kursas 
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė kalbos kultūra Verslumo pagrindai
Saugus darbas ir civilinė sauga
Profesinė užsienio kalba
Studijų krypties dalykai
Teisinės informacijos išteklių valdymas Teisėsaugos institucijos Bendroji ir teisės psichologija Europos Sąjungos teisė
Teisės teorija Darbo teisė Baudžiamoji teisė Kriminalistika/Personalo dokumentų valdymas
Teisės istorija Profesinė etika Baudžiamojo proceso teisė Kursinis darbas
Konstitucinė teisė Civilinio proceso teisė Vykdymo proceso teisė
Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija Civilinė teisė. Kursinis darbas Sutarčių teisė
Administracinė teisė Šeimos teisė
Administracinio proceso teisė Finansų ir mokesčių teisė
Tarptautinė teisė
Ikiteisminis tyrimas/viešųjų pirkimų teisė
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Derybų menas/Žmogiškieji ištekliai Žmogaus teisių apsauga (anglų k.)/ Žmogaus teisių apsauga PD2 PD1
Iškalbos menas/Logika
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika Darbas teisėsaugos institucijose Darbas teisėsaugos institucijose Specializacijos praktika
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

PD1,PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

Specializacijos:
Ikiteisminis procesas (Ikiteisminis tyrimas, Kriminalistika, Kursinis darbas);
Personalas (Viešųjų pirkimų teisė, Personalo dokumentų valdymas, Kursinis darbas).

Dėmesys praktikai:  Studentai turi galimybę atlikti praktiką kiekvienais studijų metais. Bendradarbiavimo sutartys sudarytos su Panevėžio apylinkės, Panevėžio apygardos teismais, Panevėžio vyriausiuoju policijos komisariatu, įvairiomis notarų, antstolių kontoromis ir daugeliu kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, kur studentai gali atlikti praktiką.

Tarptautinių studijų galimybės:  studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės:  Baigęs programą asmuo gali dirbti teisininku visose teisines paslaugas teikiančiose institucijose: notarų biuruose, teismuose, advokatų, teismo antstolių kontorose, policijoje, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose, teikti paslaugas individualiai. Kontorose. Tokias plačias įsidarbinimo galimybes suponuoja ugdomi pažintiniai (bendrieji) gebėjimai, specialieji (profesiniai) bei perkeliamieji gebėjimai ir dalykinės žinios.

Studijų programos  tikslas: Parengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisės specialistus, išmanančius norminius teisės aktus, mokančius juos taikyti sprendžiant praktines problemas, gebančius savarankiškai dirbti įvairiose profesinės veiklos srityse.

Studijų programos rezultatai:

  • Žino pagrindinių teisės šakų ir jų institutų bei norminių teisės aktų turinį;
  • Geba analizuoti teisės aktus bei argumentuoti sprendimus vertinant ir taikant konkrečias teisės normas;
  • Moka pritaikyti teisės aktus ir juos sisteminti bei naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
  • Geba nustatyti teisinio reguliavimo problemas, kelti mokslinio-empirinio tyrimo tikslus ir uždavinius, analizuoti duomenis ir formuluoti išvadas, perteikti žinias;
  • Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kitų sričių specialistais nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje, dirbti savarankiškai ir komandoje vadovaujantis profesine etika;
  • Geba savarankiškai mokytis teisinės veiklos sityje;
  • Suvokia atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį teisiniams procesams;
  • Geba administruoti įmonių bei įstaigų veiklos teisinius procesus.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį