(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Neformalusis švietimas

Panevėžio kolegija 2017 metų rudenį skelbia priėmimą į neformaliojo švietimo programas!

Programa/mokymai Programos aprašymas Registracija
Pedagoginės specializacijos modulis „IKIMOKYKLINIS UGDYMAS“, 90 kreditų
(kodas 210011316)
Programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį (tačiau ne ikimokyklinio ugdymo) išsilavinimą, ketinantiems dirbti ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoju. Kurso tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti ikimokyklinio r priešmokyklinio ugdymo pedagogikos žinių ir gebėjimų. Baigus studijas išduodamas Studijų pažymėjimas.
Programos apimtis – 90 kreditų (gali būti įskaitoma iki 30 kreditų iš ankstesnių studijų). Apimtis valandomis atitinkamai svyruoja nuo 1600 iki 2400 val., t. sk. nuo 430 iki 640 kontaktinių valandų. Trukmė nuo 1 iki 1,5 metų.
Programos vykdymo pradžia – 2017 m, spalis.
Kaina dalyviui nuo 782 iki 1173 Eur.
Iki 2017 m. rugsėjo 20 d.
Panevėžio kolegija, Laisvės a.23, 111 kab.
tel. 8 671 42261
el.p.: rimanta.pagiriene@panko.lt
TAIKOMOJI DAILĖ (Dekoratyviniai meno dirbiniai:
keramika, mozaika, imitacinis vitražas, šilko tapyba ir kt.) (kodas 221000283)
Programa skirta įvairių profesijų asmenims, norintiems save išbandyti naujoje veiklos srityje – dailėje.
Programas parengta atsižvelgiant į Panevėžio apskrities bendruomenės narių poreikius. Programos tikslas – supažindinti dalyvius su vaizduojamosios – taikomosios dailės rūšimis, technikomis ir technologijomis, kūrybinėmis laisvalaikio praleidimo formomis, formuoti praktinio kūrybinio darbo įgūdžius, ugdyti kūrybiškumą ir estetinę kultūrą, skatinti saviraišką. Programa turi ne tik švietėjišką pobūdį, bet ir lavina asmenybės meninį ir estetinį skonį, ugdo praktinius, meninius gebėjimus, skatina aktyviai dalyvauti miesto kūrybiniame dailės gyvenime.
Programos apimtis – 60 kontaktinio darbo val., trukmė – 15 sav.
Data: 2017 m. lapkritis – 2018 m. vasaris.
Kaina dalyviui – 100 Eur. Minimalus dalyvių skaičius – 10.
Iki 2017 m. spalio 20 d.
Panevėžio kolegija, Laisvės a.23, 111 kab.
tel. 8 671 42261
el.p.: rimanta.pagiriene@panko.lt
Slaugytojo padėjėjas Šios mokymo programos dalyviai gali būti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Šią mokymo programą baigęs specialistas įgyja teisę dirbti slaugytojo padėjėju visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Programa suderinta su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Programos apimtis 360 val.
Programos kaina dalyviui: 300 Eur.
Iki 2017 spalio 10 d., Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3,
415 kab.
tel. 860796146,Vytautas Paliukas,
el. p. vytautas.paliukas@panko.lt
Masažo pagrindai Mokymai skirti asmenims baigusiems medicinos, odontologijos, odontologinės priežiūros, reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, bendrosios praktikos slaugos, slaugos, akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos, higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos, taikomosios fizinės veiklos studijų programas.
Šią mokymo programą baigęs specialistas įgyja teisę dirbti masažuotoju savarankiškai arba visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Programa suderinta su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Programos apimtis 160 val.
Programos kaina dalyviui: 280 Eur.
Iki 2017 spalio 10 d., Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3,
415 kab.
tel. 860796146,Vytautas Paliukas,
el. p. vytautas.paliukas@panko.lt
Odontologinės priežiūros stažuotė Stažuotės tikslas – atnaujinti ir pagilinti gydytojo odontologo padėjėjo praktinius įgūdžius ir žinias, nes gydytojo odontologo padėjėjas privalo prižiūrėti ir mokėti naudoti odontologinius įrengimus ir kitas reikiamas darbo priemones; paruošti odontologines medžiagas, kurias naudoja odontologas; parinkti ir taikyti tinkamus dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus bei priemones; mokyti pacientą individualios burnos higienos; įvertinti gyvybinius paciento požymius; vykdyti teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. Šios mokymo programos dalyviai gali būti gydytojo odontologo padėjėjai, sėkmingai baigę odontologinės priežiūros studijų programą ir turintys gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją. Programa suderinta su Lietuvos Respublikos Odontologų rūmais. Stažuotės apimtis – 18 val., 36 val., 60 val., 90 val.
Kaina dalyviui priklauso nuo stažuotės trukmės, 90 val. stažuotės kaina dalyviui: 380 Eur.
Iki 2017 spalio 10 d., Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3,
415 kab.
tel. 860796146,Vytautas Paliukas,
el. p. vytautas.paliukas@panko.lt
Burnos higienos stažuotė Stažuotės tikslas – atnaujinti ir pagilinti burnos higienisto praktinius įgūdžius ir žinias, nes burnos higienisto darbo sritis – odontologinių ligų ir jų rizikos faktorių išaiškinimas ir profilaktika siekiant sumažinti įvairių gyventojų grupių ėduonies ir periodonto ligų paplitimą ir intensyvumą. Šios mokymo programos dalyviai gali būti burnos higienistai, sėkmingai baigę burnos higienos studijų programą ir turintys burnos higienisto profesinę kvalifikaciją. Programa suderinta su Lietuvos Respublikos Odontologų rūmais. Stažuotės apimtis – 18 val., 36 val., 60 val., 90 val.
Kaina dalyviui priklauso nuo stažuotės trukmės, 90 val. stažuotės kaina dalyviui: 380 Eur.
Iki 2017 spalio 10 d., Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3,
415 kab.
tel. 860796146,Vytautas Paliukas,
el. p. vytautas.paliukas@panko.lt
 Specializuotų slaugos sričių neformaliojo švietimo programos:
Anestezija ir intensyvioji slauga (960 val.) Anestezijos ir intensyviosios slaugos neformaliojo švietimo programos paskirtis – parengti bendrosios praktikos slaugytojus, galinčius teikti anestezijos ir intensyviosios slaugos paslaugas bei gebančius savarankiškai analizuoti kintančią asmens būklę, priimti teisingus sprendimus, savarankiškai atlikti medicinos procedūras, dirbti komandoje, išmanančius sveikatos mokymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų prevenciją, gebančius atlikti kokybišką individualią asmens slaugą
Mokymo programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų organizuoti ir įgyvendinti anestezinę ir intensyviąją slaugą. Anestezijos ir intensyviosios slaugos programa parengta podiplominių studijų pagrindu. Ši mokymo programa nustato ryšį tarp pagrindinės bendrosios praktikos slaugos studijų programos ir tęstinės anestezijos ir intensyviosios slaugos specializacijos neformalaus švietimo programos.
Šios mokymo programos dalyviai gali būti slaugytojai, sėkmingai baigę bendrosios praktikos slaugos studijų programą ir turintys bendrosios praktikos slaugytojo ar jai prilygintą profesinę kvalifikaciją Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Bendrosios praktikos slaugytojas, baigęs anestezijos ir intensyviosios slaugos programą, įgyja profesinių kompetencijų, reikalingų anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojui. Šią mokymo programą baigęs specialistas galės dirbti antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Kaina dalyviui: 300 Eur.
Iki 2017 spalio 10 d., Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3,
415 kab.
tel. 860796146,Vytautas Paliukas,
el. p. vytautas.paliukas@panko.lt
Operacinės slauga (480 val.) Programa skirta rengti operacinės slaugytojus, kurie baigę šią programą įgis teisę verstis operacinės slaugos praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti chirurgijos, ortopedijos traumatologijos, operacinės slaugos ir kitas paslaugas, kurioms atlikti reikalinga operacija.
Mokymo programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų organizuoti ir įgyvendinti operacinės slaugą. Operacinės slaugos specializacijos programa parengta podiplominių studijų pagrindu. Ši programa nustato ryšį tarp pagrindinės bendrosios praktikos slaugos ar akušerijos studijų programos ir tęstinės operacinės slaugos specializacijos neformalaus švietimo programos.
Šios mokymo programos dalyviai gali būti slaugytojai, sėkmingai baigę bendrosios praktikos slaugos studijų programą ir turintys bendrosios praktikos slaugytojo ar jai prilygintą profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Taip pat šioje mokymo programoje gali dalyvauti akušeriai, sėkmingai baigę akušerijos studijų programą ir turintys akušerio profesinę kvalifikaciją.
Operacinės slaugytojas stažuotojas, baigęs operacinės slaugos specializacijos programą, įgyja profesinių kompetencijų, reikalingų operacinės slaugytojui šioje veiklos srityje: operacinės slaugos organizavimas ir įgyvendinimas. Šią mokymo programą baigęs specialistas galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose operacinės paslaugas.
Asmenys, įgiję operacinės slaugos specializaciją, gebės planuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą prieš operaciją, operacijos metu bei po jos; planuoti ir įgyvendinti infekcijų prevenciją bei valdymą operacinėje; taikyti darbo saugos reikalavimus operacinėje; organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą ir saugą operacinėje; planuoti ir įgyvendinti medicinos prietaisų/priemonių, skirtų operacijoms atlikti, valdymą.
Kaina dalyviui: 240 Eur
Iki 2017 spalio 10 d., Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3,
415 kab.
tel. 860796146,Vytautas Paliukas,
el. p. vytautas.paliukas@panko.lt
Psichikos sveikatos slauga (640 val.) Psichikos sveikatos slaugos neformaliojo švietimo programa skirta rengti psichikos sveikatos slaugytojus, kurie baigę šią mokymo programą, įgis teisę teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas bei verstis psichikos sveikatos slaugytojo praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją.
Mokymo programos tikslai – pateikti pažangią mokymosi patirtį, kuri vystys slaugytojų intelektinius bei kūrybinius gebėjimus bei leis vystyti sprendimų priėmimo strategijas, sudaryti galimybę lavinti savo analitinius gebėjimus bei pritaikyti kūrybišką požiūrį į psichikos sveikatos slaugos praktiką, vystyti gebėjimus reaguoti į besikeičiančius psichikos sveikatos slaugos reikalavimus, tobulinti ir pritaikyti supratimą apie psichikos sveikatos slaugos mokslinius tyrimus bei mokyti juos integruoti į slaugos praktiką.
Psichikos sveikatos slaugos specializacijos programa parengta podiplominių studijų pagrindu. Ši mokymo programa numato ryšį tarp pagrindinės slaugos studijų programos ir tęstinės psichikos sveikatos slaugos specializacijos neformalaus švietimo programos.
Šios mokymo programos dalyviai gali būti slaugytojai, sėkmingai baigę bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintys bendrosios praktikos slaugytojo ar jai prilygintą profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Psichikos sveikatos slaugytojo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs psichikos sveikatos slaugos specializacijos programą.
Asmenys, įgiję psichikos sveikatos slaugos specializaciją, gebės įvertinti ir nustatyti bendrosios ir psichiatrinės slaugos ypatumus; psichikos sutrikimų simptomus, sindromus, įvertinti jų įtaką paciento elgesiui, gyvenimo kokybei, galimą pavojų paciento ar aplinkinių žmonių sveikatai bei gyvybei; gyvybei pavojingas būkles; bendravimo ir bendradarbiavimo su pacientais, sergančiais psichikos sutrikimais, bei jų artimaisiais ypatumus; neuroleptikų, trankviliantų, antidepresantų veikimo bendruosius principus ir nepageidaujamus poveikius ar komplikacijas; elektros impulsų terapijos panaudojimo indikacijas ir slaugymo ypatumus.
Kaina dalyviui: 270 Eur.
Iki 2017 spalio 10 d., Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3,
415 kab.
tel. 860796146,Vytautas Paliukas,
el. p. vytautas.paliukas@panko.lt

 

Panevėžio kolegija, jos akademiniai padaliniai skatindami mokymosi visą gyvenimą veiklas aktyviai vykdo neformalaus švietimo kvalifikacijos kėlimo programas, kursus bei renginius.

Baigus neformaliojo švietimo programas išduodami Panevėžio kolegijos pažymėjimai.

Kolegija, turinti gausų kompetentingų įvairiose srityse dėstytojų būrį, atvira potencialių klientų poreikiams, tad norintys tobulinti savo kvalifikaciją gali mums siūlyti temas, mokymų trukmę.

Rengiame programas pagal institucijų poreikius.

Vytautas Paliukas
Mokslo taikomosios veiklos ir neformaliojo švietimo skyriaus vadovas
vytautas.paliukas@panko.lt
Tel. (8 607) 96146

Studijų programos

Galimi darbdaviai: