(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Burnos higiena

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

 Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

 Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras; burnos higienisto profesinė kvalifikacija.

 Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

 Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti burnos higienistą. Įgiję burnos higienisto kvalifikaciją asmenys galės dirbti visuose odontologijos klinikose ir kabinetuose, turinčiuose licenciją teikti burnos higienisto paslaugas, galės steigti privatų burnos higienisto kabinetą.

2018 m. priėmimas į nuolatinę studijų formą nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m. – Priėmimas 2018 m.m.

Studijuojami dalykai*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba
Profesinės kalbos kultūra
Sociologija
Studijų krypties dalykai
Profesinė etika Informacinės technologijos Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra
Anatomija, fiziologija ir histologija Vidaus ligos ir profilaktika bei farmakologija Periodontologija ir burnos gleivinės ligos
Odontologinė įranga ir ergonomika Bendroji biochemija ir imunologija Ortopedinė odontologija
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje Profesionalioji burnos higiena Teisės pagrindai
Psichologija ir sveikatos pedagogika Pirmoji medicinos pagalba
Burnos sveikata Odontologinė radiologija
Dantų anatomija Klinikinė odontologija
Visuomenės sveikata ir epidemiologija Burnos chirurgija
Vaikų odontologija ir ortodontija
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija. Kursinis darbas PD2
PD1 A1 Asistavimas odontologijoje / Odontologinių ligų profilaktikos planavimas
 A2 Verslo ekonomika ir vadyba / Verslumo ugdymas
Praktikos
Burnos priežiūros mokymas Ligonių slauga Burnos higienisto atliekamos procedūros
Odontologijos kabineto darbo organizavimas Odontologinių ligų epidemiologija ir profilaktika
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas

* Šis studijų planas taikomas nuo 2016 metų.

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, odontologijos kabinetuose ir poliklinikose. Praktikos: VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika, VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ Panevėžio rajono poliklinika, UAB ,,Panevėžio odontologai“, individualūs odontologijos kabinetai, klinikos (,,Dentavita“, ,,Odenta“, ,,Dentinus“, ,,Gelmidenta“, ,,Dentica“, ,,R.V.L.“, ,,Dentinas“, ,,Dentas“, ,,RA Dental“, ,,Denticus“ ir kt.).

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

 Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 Studijų programos „Burnos higiena“ tikslas – parengti burnos higienos specialistą, gebantį organizuoti odontologinę darbo vietą,standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį, teikti burnos priežiūros paslaugas, atlikti profesionalią burnos higieną bei dalyvauti sveikatos stiprinimo veikloje.

 Studijų rezultatai:

–     Žinos nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius burnos higienisto veiklą ir teiks profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.

–      Gebės taikyti biomedicinos mokslų žinias burnos higienisto praktikoje.

–      Išmanys odontologines ligas, jų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.

–      Gebės rinkti, kaupti, analizuoti epidemiologinius duomenis, rengti ir teikti ataskaitas pristatant atliktą veiklą.

–      Gebės atlikti taikomuosius veiklos tyrimus ir jų rezultatus panaudoti profesinės veiklos tobulinimui.

–      Gebės dirbti su odontologiais įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis bei laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų

–    Gebės vertinti asmens bendrą ir burnos sveikatos būklę, ligų riziką, formuluoti diagnozę, sudaryti burnos priežiūros planą bei pildyti profesinę dokumentaciją.

–      Gebės atlikti burnos priežiūros procedūras, atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą.

–      Gebės atpažinti gyvybei pavojingas būkles bei suteikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.

–      Gebės konsultuoti pacientus odontologinių ligų profikatikos, sveikos mitybos klausimais, rengti sveikatos profilaktikos programas, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą.

–    Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais sprendžiant burnos sveikatos problemas.

–       Gebės komunikuoti lietuvių bei užsienio kalba, prisitaikyti prie naujų situacijų bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę

–    Gebės kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą

–     Gebės naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį