Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Burnos higiena

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir burnos higienisto profesinė kvalifikacija.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti burnos higienistą. Įgiję burnos higienisto kvalifikaciją asmenys galės dirbti visuose odontologijos klinikose ir kabinetuose, turinčiuose licenciją teikti burnos higienisto paslaugas, galės steigti privatų burnos higienisto kabinetą.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami moduliai (dalykai)*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Bioetika (Profesinė etika; Sveikatos teisės ir vadybos pagrindai; Mokslinio stiliaus pagrindai)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis 2. Žmogaus anatomija (Anatomija, histologija ir fiziologija; Veido, žandikaulių, burnos anatomija ir fiziologija) Modulis 6. Bendrieji klinikiniai dalykai (Vidaus ligos ir burnos patologija; Farmakologija; Biochemijos ir imunologijos pagrindai) Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra
Modulis 3. Ikiklinikiniai dalykai (Odontologinė įranga ir ergonomika; Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė) Modulis 7. Stacionarizuotų pacientų priežiūra* (Stacionarizuotų pacientų priežiūra) Modulis 11. Peridontologija ir burnos gleivinės ligos
Pirmoji medicinos pagalba Modulis 8. Profesionalioji burnos higiena Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Modulis 4. Sveikatos edukologija* (Bendravimo ir sveikatos psichologija; Sveikatos mokymas) Modulis 9. Darbo organizavimas ir vadyba* (Darbo organizavimas ir vadyba; Sveikatos informatika ir statistika) Profesinė užsienio kalba
Modulis 5. Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika Modulis 10. Klinikinė odontologija (Terapinė, ortopedinė odontologija ir ortodontija; Burnos chirurgijos pagrindai; Odontologinė radiologija)
Vaikų odontologija ir nekarioziniai dantų pažeidimai
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A1 Konfliktų valdymas / Mityba ir sveikata (Modulis 4) A2 Klinikinis darbas su pacientais / Burnos sveikatą stiprinančios elgsenos ugdymas (Modulis 10) A3 Estetinės burnos higienos procedūros / Reabiltacija ir fizioterapija odontologijoje
Praktikos
Burnos priežiūros mokymas (Modulis 4) Stacionarizuotų pacientų burnos priežiūra (Modulis 7) Burnos higienisto atliekamos procedūros**
Odontologijos kabineto darbo organizavimas (Modulis 9)
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
Baigiamasis egzaminas**, Baigiamasis darbas**

* Praktika integruota į modulio turinį
** Baigiamasis modulis

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2, A3 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2021 metų.

Daugiau

Programos išskirtinumai:

 • Studijos vyksta mažose grupėse. Kiekvienas studentas turi galimybę išmokti paciento tyrimo, burnos priežiūros planavimo bei profesionalios burnos higienos paslaugų teikimo ypatumų.
 • Specialybės dalykus (modulius) dėsto dėstytojai, vykdantys klinikinę burnos higienisto ar gydytojo odontologo veiklą, todėl užsiėmimų metu analizuojama daug realių praktinių situacijų, dirbama su pacientais.

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, odontologijos kabinetuose ir poliklinikose. Praktikos: VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika, VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ Panevėžio rajono poliklinika, UAB ,,Panevėžio odontologai“, individualūs odontologijos kabinetai, klinikos (,,Dentavita“, ,,Odenta“, ,,Dentinus“, ,,Gelmidenta“, ,,Dentica“, ,,R.V.L.“, ,,Dentinas“, ,,Dentas“, ,,RA Dental“, ,,Denticus“ ir kt.).

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos „Burnos higiena“ tikslas – parengti burnos higienos specialistą, gebantį savarankiškai teikti kvalifikuotas burnos priežiūros paslaugas, vertinti burnos sveikatos būklę, planuoti ir vykdyti švietėjišką bei profilaktinę veiklą, siekiant išvengti burnos ligų,  atlikti profesionalią burnos higieną, organizuoti odontologinę darbo vietą.

Studijų rezultatai:

 • Žino nacionalinę, tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius burnos higienisto veiklą ir teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose laikantis etikos principų.
 • Geba taikyti biomedicinos mokslų žinias burnos higienisto praktikoje.
 • Geba rinkti, kaupti, analizuoti statistinius duomenis, rengti ir teikti ataskaitas pristatant atliktą veiklą.
 • Geba atlikti taikomuosius veiklos tyrimus ir jų rezultatus panaudoti profesinės veiklos tobulinimui.
 • Geba dirbti su odontologiniais įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis bei laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų.
 • Geba vertinti asmens bendrą ir burnos sveikatos būklę, ligų riziką, nustato burnos audinių pakitimus, sudaro burnos priežiūros planą bei pildo profesinę dokumentaciją.
 • Išmano odontologines ligas, jų atsiradimo priežastis bei veiksnius, užtikrinančius burnos sveikatą ir atlieka profsionalios burnos higienos procedūras.
 • Geba atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą.
 • Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles bei suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
 • Geba konsultuoti pacientus odontologinių ligų profilaktikos, sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais, rengti sveikatos profilaktikos programas, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais sprendžiant burnos sveikatos problemas.
 • Geba komunikuoti lietuvių bei užsienio kalba, prisitaiko prie naujų situacijų bei stiprina profesijos įvaizdį, rūpinasi jos verre ir reikšmingumu visuomenėje ir užtikrina įrodymais grįstos burnos priežiūros praktikos kokybę.
 • Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Geba naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija bei laikytis etikos principų.
Atsiliepimai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE