(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Burnos higiena

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai).

 Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

 Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir burnos higienisto profesinė kvalifikacija.

 Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

 Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti burnos higienistą. Įgiję burnos higienisto kvalifikaciją asmenys galės dirbti visuose odontologijos klinikose ir kabinetuose, turinčiuose licenciją teikti burnos higienisto paslaugas, galės steigti privatų burnos higienisto kabinetą.

Studijuojami dalykai*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Sociologija Profesinė užsienio kalba
Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Bioetika Informacinės technologijos Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra
Anatomija, fiziologija ir histologija    Vidaus ligos, slauga ir farmakologija Periodontologija ir burnos gleivinės ligos
Odontologinė įranga ir ergonomika Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija Ortopedinė odontologija
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje Profesionalioji burnos higiena    Teisės pagrindai
Profesinės kalbos kultūra Bendroji biochemija ir imunologija Odontologinė radiologija
Psichologija ir sveikatos pedagogika Pirmoji medicinos pagalba
Burnos ligų profilaktika ir epidemiologija Klinikinė odontologija
Burnos ir dantų anatomija Burnos chirurgija
Vaikų odontologija ir ortodontija
Praktikos
Burnos priežiūros mokymas Ligonių slauga Burnos higienisto atliekamos procedūros
Odontologijos kabineto darbo organizavimas Odontologinių ligų epidemiologija ir profilaktika
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
PD1 PD2
A1 Asistavimas odontologijoje / Odontologinių ligų profilaktikos planavimas
Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

A1 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2018 metų.

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, odontologijos kabinetuose ir poliklinikose. Praktikos: VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika, VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ Panevėžio rajono poliklinika, UAB ,,Panevėžio odontologai“, individualūs odontologijos kabinetai, klinikos (,,Dentavita“, ,,Odenta“, ,,Dentinus“, ,,Gelmidenta“, ,,Dentica“, ,,R.V.L.“, ,,Dentinas“, ,,Dentas“, ,,RA Dental“, ,,Denticus“ ir kt.).

 Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

 Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 Studijų programos „Burnos higiena“ tikslas – parengti burnos higienos specialistą, gebantį savarankiškai teikti kvalifikuotas burnos priežiūros paslaugas, vertinti burnos sveikatos būklę, planuoti ir vykdyti švietėjišką bei profilaktinę veiklą, siekiant išvengti burnos ligų,  atlikti profesionalią burnos higieną, organizuoti odontologinę darbo vietą.

 Studijų rezultatai:

 • Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius burnos higienisto veiklą ir teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
 • Geba taikyti biomedicinos mokslų žinias burnos higienisto praktikoje.
 • Išmano odontologines ligas, jų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.
 • Geba rinkti, kaupti, analizuoti epidemiologinius duomenis, rengti ir teikti ataskaitas pristatant atliktą veiklą.
 • Geba atlikti taikomuosius veiklos tyrimus ir jų rezultatus panaudoti profesinės veiklos tobulinimui.
 • Geba dirbti su odontologiniais įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis bei laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų.
 • Geba vertinti asmens bendrą ir burnos sveikatos būklę, ligų riziką, formuluoti diagnozę, sudaryti burnos priežiūros planą bei pildyti profesinę dokumentaciją.
 • Geba atlikti burnos priežiūros procedūras, atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą.
 • Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles bei suteikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
 • Geba konsultuoti pacientus odontologinių ligų profilaktikos, sveikos mitybos klausimais, rengti sveikatos profilaktikos programas, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais sprendžiant burnos sveikatos problemas.
 • Geba komunikuoti lietuvių bei užsienio kalba, prisitaikyti prie naujų situacijų bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Geba naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį