Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Viešųjų pirkimų dokumentai

Panevėžio Kolegijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Atsisiųsti: Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (patvirtinta 2017 m. birželio 29 d. Nr. V1-121)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl Panevėžio Kolegijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo (patvirtinta 2017 m. birželio 29 d. Nr. V1-121)

 

Panevėžio Kolegijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

Atsisiųsti: Isakymas dėl Panevėžio Kolegijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos 15 ir 27 punktų pakeitimo (patvirtinta 2022 m. sausio 3 d. Nr. V1-1)

Atsisiųsti: Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka (patvirtinta 2017 m. birželio 29 d. Nr. V1-120)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl Panevėžio Kolegijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo (patvirtinta 2017 m. birželio 29 d. Nr. V1-120)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 1 (Paraiška viešajam pirkimui)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 2 (Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 3 (Užsakymo paraiška)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 4 (Numatomų įsigyti prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planas)

Atsisiųsti: Priedas Nr.5 (Viešųjų pirkimų plano keitimas / papildymas)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 6 (Viešųjų pirkimų registracijos žurnalas)

Atsisiųsti: Priedas Nr.7 (Konfidencialumo pasižadėjimas)

 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m. (Negalioja)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo  (2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V1-253)

Atsisiųsti: Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtinta 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V1-253)

Atsisiųsti: Taisyklių 1 priedas (Numatomų įsigyti prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planas)

Atsisiųsti: Taisyklių 2 priedas (Viešųjų pirkimų plano keitimas / papildymas)

Atsisiųsti: Taisyklių 3 priedas (Tiekėjų apklausos pažyma)

Atsisiųsti: Taisyklių 4 priedas (Viešųjų pirkimų registracijos žurnalas)

 

Mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka (Negalioja)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų patvirtinimo (2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V1-252)

Atsisiųsti: Mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka (patvirtinta 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V1-252)

Atsisiųsti: Tvarkos 1 priedas (Paraiška viešajam pirkimui)

Atsisiųsti: Tvarkos 2 priedas (Paraiška prekėms ar paslaugoms įsigyti)

 

Panevėžio kolegijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas (Negalioja)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo (2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V1-251)

Atsisiųsti: Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas (patvirtinta 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V1-251)

 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. (Negalioja)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo (2015 m. sausio 28 d. Nr. V1-13)

Atsisiųsti: Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtinta 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V1-13)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo (2015 m. sausio 14 d. Nr. V1-3)

Atsisiųsti: Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtinta 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-3)

Atsisiųsti: Taisyklių 1 priedas (VP planas)

Atsisiųsti: Taisyklių 2 priedas (VP plano keitimas)

Atsisiųsti: Taisyklių 3 priedas (Tiekėjų apklausos pažyma)

Atsisiųsti: Taisyklių 4 priedas (VP registr. žurnalas)

 

Mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2015 m. (Negalioja)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl mažos vertės VP tvarkos dalinio keitimo (2015 m. vasario 13 d. Nr. V1-26)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl mažos vertės VP organizavimo tvarkos patvirtinimo (2015 m. sausio 14 d. Nr. V1-4)

Atsisiųsti: Mažos vertės VP tvarka (patvirtinta 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-4)

Atsisiųsti: Tvarkos 1 priedas (Paraiška viešajam pirkimui)

Atsisiųsti: Tvarkos 2 priedas (Paraiška prekėms ar paslaugoms įsigyti)

Galimi darbdaviai: