(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Elektromechanika (Nauja!)

Elektromechanika

Studijų programos forma ir trukmė:  nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerinijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2020 m. priėmimas į nuolatinę ir nuolatinę sesijinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.

Nuolatinių studijų dalykų sąrašas

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Verslumo pagrindai Profesinė užsienio kalba Profesinė kalbos kultūra, vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:  Psichologija A1/ Sociologija A1/ Profesinė etika A1
Mechanikos inžinerijos ir elektros inžinerijos studijų kryptims bendri dalykai
Fizika, Taikomoji matematika, Medžiagotyra, Inžinerinė ir kompiuterinė braižyba, Aplinkos, žmonių ir priešgaisrinė sauga Matavimai Taikomieji tyrimai
Mechanikos inžinerijos studijų krypties dalykai
Teorinė mechanika ir mechanizmų teorija, Hidromechanika, Medžiagų apdirbimo procesai, įrankiai ir įrenginiai Medžiagų mechanika, Mašinų elementai, Kompiuterizuotas projektavimas (CAD), Kompiuterizuoti inžineriniai skaičiavimai (CAE), Kompiuterinio valdymo staklės (CNC) Kompiuterizuotas gamybos rengimas (CAM), Tvari gamyba
Elektros inžinerijos studijų krypties dalykai
Elektrotechnikos pagrindai, Elektros įrenginiai Automatinis valdymas ir valdikliai Technologinių procesų automatizavimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai  pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo: PD1, PD2
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika, Elektrotechnikos praktika Projektavimo praktika, CNC praktika Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika
Integruotas baigiamasis projektas

 
 

Ištęstinių studijų dalykų sąrašas

1 kursas 2 kursas 3 kursas 4 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Verslumo pagrindai Profesinė užsienio kalba Profesinė kalbos kultūra, vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:  Psichologija A1/ Sociologija A1/ Profesinė etika A1
Mechanikos inžinerijos ir elektros inžinerijos studijų kryptims bendri dalykaii
Fizika, Taikomoji matematika, Medžiagotyra, Inžinerinė ir kompiuterinė braižyba, Aplinkos, žmonių ir priešgaisrinė sauga Matavimai Taikomieji tyrimai
Mechanikos inžinerijos studijų krypties dalykai
Teorinė mechanika ir mechanizmų teorija, Hidromechanika Medžiagų mechanika, Mašinų elementai, Medžiagų apdirbimo procesai, įrankiai ir įrenginiai, Kompiuterizuotas projektavimas (CAD), Kompiuterinio valdymo staklės (CNC) Kompiuterizuotas gamybos rengimas (CAM), Kompiuterizuoti inžineriniai skaičiavimai (CAE), Tvari gamyba
Elektros inžinerijos studijų krypties dalykai
Elektrotechnikos pagrindai Elektros įrenginiai Automatinis valdymas ir valdikliai Technologinių procesų automatizavimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo: PD1, PD2
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika, Elektrotechnikos praktika Projektavimo praktika, CNC praktika Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika
Integruotas baigiamasis projektas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos praktinio mokymo centre,  kompiuterizuotose auditorijose ir laboratorijose, Panevėžio mechatronikos centre, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, miesto ir regiono įmonių darbo vietose, kurioms reikalingas specialistas, turintis mechanikos inžinerijos ir elektros inžinerijos žinių ir gebėjimų. Partneriai: UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Norac“, UAB „Jutrix“, UAB „Amilina“, UAB „AQ Wiring Systems“, UAB „Iremas“ ir kt.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Programos tikslas: parengti mechanikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai atlikti įrenginių projektavimo, eksploatavimo ir priežiūros, įvairių techninių gaminių projektavimo ir jų gamybos technologijų parinkimo darbus.

Kodėl verta rinktis šią programą:  išmoksite dirbti su kompiuterizuotomis projektavimo programomis SolidWorks ir AutoCAD, sudaryti valdymo programas kompiuterinio valdymo (CNC) staklėms, dirbti su kompiuterizuoto gamybos rengimo programa MasterCAM. Taip pat įgysite elektros inžinerijos žinių ir gebėjimų, kurie leis montuoti, valdyti ir eksploatuoti įvairius elektromechaninius įrenginius. Dviejų inžinerijos krypčių (mechanikos ir elektros) žinios suteiks puikias galimybes įsidarbinti įmonėse, kuriose reikalingi šių dviejų sričių specialistai.

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį