Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Grožio terapija

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti grožio terapeutą. Absolventai galės dirbti grožio terapijos specialistais kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, SPA ir sveikatingumo centruose, grimuotojais kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Dalykai

Studijuojami moduliai (dalykai)*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis 1. Bioetika (Profesinė etika; Sveikatos teisės ir vadybos pagrindai; Mokslinio stiliaus pagrindai)
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Modulis 2. Žmogaus anatomija (Anatomija, fiziologija ir bendroji patologija; Veido anatomija, fiziologija ir bendroji patologija; Citologija ir genetika) Modulis 5. Profesinė komunikacija (Bendravimo ir sveikatos psichologija) Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Modulis 3. Bendrieji klinikiniai dalykai (Farmakologijos ir biochemijos pagrindai; Odos ir infekcinės ligos) Modulis 6. Masažas (Veido masažas; Kūno masažas) Modulis 9. Grožio paslaugų verslas (Sveikatingumo paslaugų vadyba; Verslumo pagrindai; SPA filosofija)
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Modulis 7. Dekoratyvinės kosmetikos procedūros (Makiažo technikos) Modulis 10. Kosmetologinė aparatūra ir įranga
Pirmoji medicinos pagalba Modulis 8. Kosmetinės procedūros
Informacinės technologijos Rankų ir pėdų priežiūros procedūros
Modulis 4. Bendroji kosmetologija* (Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika; Kosmetinė chemija ir medžiagotyra)
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A1 Profesinė užsienio kalba (Anglų k., Rusų k., Vokiečių k.) (Modulis 5) A3 Sveika gyvensena / Fizinis aktyvumas
A2 Įvaizdžio kūrimas / Išvaizdos stilius ir dizainas (Modulis 7)
Praktikos
Kosmetikos gaminių konsultavimo praktika (Modulis 4) Modulis 11. Veido ir kūno priežiūros procedūrų praktika Baigiamoji praktika ir supervizija **
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkamieji dalykai
PD1
PD2
Baigiamasis darbas**

* Praktika integruota į modulio turinį
** Baigiamasis modulis

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2, A3 – alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2023 metų.

Daugiau

Programos išskirtinumai: 

 • Specialybės modulius (dalykus) dėsto dėstytojai, vykdantys praktinę veiklą.
 • Dėstytojai – tarptautinių konkursų dalyviai ir prizininkai.
 • Plati teikiamų sveikatinimo paslaugų sfera.
 • Savarankiško verslo kūrimo galimybės.

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo centruose. Partneriai: IĮ Grožio namai ,,BELLEZZA“, UAB Sveikatingumo centras ,,Tropikų saulė“, UAB ,,Kosmelita“, UAB VIA UNICA ENTD SPA LIETUVA, Grožio studija ,,Mary Kay“, individualūs kosmetikos kabinetai, salonai (Ievos Grožio Studija, ,,Bellucci“, ,,Afroditė“, ,,Laima“ ir kt.)

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Kita informacija: Pabaigę studijas absolventai galės teikti grožio ir sveikatingumo paslaugas, neįgis teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Studijų programos „Grožio terapija“ tikslas – grožio terapijos specialistą, gebantį savarankiškai ir/ar komandoje dirbti su kitų sričių specialistais, teikti kosmetologines paslaugas grožio, sveikatinimo ir sveikatingumo srityse vadovaujantis holistiniu požiūriu, organizuoti kosmetologinės veiklos verslą bei vystyti mokslu pagrįstą praktiką profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:

 • Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius grožio terapeuto veiklą.
 • Geba taikyti biomedicinos mokslų žinias grožio terapeuto praktikoje.
 • Geba atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
 • Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant grožio terapijos srities problemas bei plėtoti inovacinę profesinę veiklą.
 • Geba taikyti darbo saugos ir higienos reikalavimus, žino grožio ir sveikatingumo paslaugų reguliavimo teisinius principus.
 • Geba išsiaiškinti ir įvertinti kliento poreikius tikslingai parinkus vertinimo metodus ir įrangą.
 • Geba savarankiškai sudaryti trumpalaikį ir ilgalaikį kosmetinių procedūrų planą, parenka kosmetines priemones ir įrangą bei atlieka kosmetines procedūras pagal kliento poreikius.
 • Geba dirbti komandoje su kitų sričių specialistais, vykdyti švietėjišką veiklą bei integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką savo profesinėje veikloje.
 • Geba bendradarbiauti ir bendrauti lietuvių bei užsienio kalbomis su įvairaus amžiaus, lyties, socialinių sluoksnių ir specialiųjų poreikių klientais laikantis profesinės etikos principų.
 • Geba savo profesinėje veikloje generuoti inovatoriškas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų bei stiprinti grožio terapeuto profesijos įvaizdį.
 • Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti grožio paslaugų verslą.
 • Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grožio terapeuto praktikoje bei rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu.
Atsiliepimai

L. Jakučionienė. Apetitas kyla bevalgant!

Nuoširdžiai savo istorija pasidalino kolegijos alumni Laurita Jakučionienė:

„Laba diena. Esu grožio terapeutė Laurita. Jums bus atliekamas Kobido veido masažas. Jei esate pasiruošusi, galime pradėti.“ Taip, ir dar panašiais būdais pradedu savo dieną su klientu „Vytautas Mineral SPA“. (skaitykite plačiau)

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE