(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Grožio terapija

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), nuolatinė vakarinė (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti grožio terapeutą. Absolventai galės dirbti grožio terapijos specialistais kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, SPA ir sveikatingumo centruose, grimuotojais kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.

Studijuojami dalykai*

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Saugus darbas ir civilinė sauga Sociologija
Verslumo pagrindai
Profesinė užsienio kalba
Studijų krypties dalykai
Bioetika ir bendravimo psichologija Pirmoji medicinos pagalba Kosmetinės procedūros
Profesinės kalbos kultūra Biochemijos ir farmakologijos pagrindai SPA filosofija ir aromaterapija
Informacinės technologijos Rankų ir pėdų priežiūros procedūros Teisės pagrindai
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Dekoratyvinės kosmetikos procedūros Kosmetologinė aparatūra ir įranga
Kosmetinė chemija ir medžiagotyra Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Anatomija, fiziologija ir citologija Masažas
   Veido anatomija, fiziologija ir biomechanika    Kosmetinės procedūros
Odos ir infekcinės ligos
 Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika
Praktikos
Kosmetikos gaminių konsultavimo praktika Kūno priežiūros procedūrų praktika Baigiamoji praktika ir supervizija
Kolegijos nustatyti arba studento pasirenkamieji dalykai
Verslo imitacija A3 Kūrybinės saviraiškos metodikos / Renginių organizavimas
 A1 Įvaizdžio kūrimas / Išvaizdos stilius  A4 Vizualinė estetika / Dailės studija
A2 Sveika mityba / Netradicinės masažo technikos PD2
PD1
Baigiamasis darbas

PD1, PD2 – laisvai pasirenkami bendrakoleginiai dalykai, numatyti direktoriaus įsakymu.

A1, A2, A3, A4 – alternatyviai pasirenkami dalykai, kuriuos numato studijų programos komitetas.

* Šis studijų planas taikomas nuo 2018 metų.

 Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo centruose. Partneriai: IĮ Grožio namai ,,BELLEZZA“, UAB Sveikatingumo centras ,,Tropikų saulė“, UAB ,,Kosmelita“, UAB VIA UNICA ENTD SPA LIETUVA, Grožio studija ,,Mary Kay“, individualūs kosmetikos kabinetai, salonai (Ievos Grožio Studija, ,,Bellucci“, ,,Afroditė“, ,,Laima“ ir kt.)

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

 Kita informacija: Pabaigę studijas absolventai galės teikti grožio ir sveikatingumo paslaugas, neįgis teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

 Studijų programos „Grožio terapija“ tikslas – grožio terapijos specialistą, gebantį savarankiškai ir/ar komandoje dirbti su kitų sričių specialistais, teikti kosmetologines paslaugas grožio, sveikatinimo ir sveikatingumo srityse vadovaujantis holistiniu požiūriu, organizuoti kosmetologinės veiklos verslą bei vystyti mokslu pagrįstą praktiką profesinėje veikloje.

 Studijų rezultatai:

 • Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius grožio terapeuto veiklą.
 • Geba taikyti biomedicinos mokslų žinias grožio terapeuto praktikoje.
 • Geba atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
 • Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant grožio terapijos srities problemas bei plėtoti inovacinę profesinę veiklą.
 • Geba taikyti darbo saugos ir higienos reikalavimus, žino grožio ir sveikatingumo paslaugų reguliavimo teisinius principus.
 • Geba išsiaiškinti ir įvertinti kliento poreikius tikslingai parinkus vertinimo metodus ir įrangą.
 • Geba savarankiškai sudaryti trumpalaikį ir ilgalaikį kosmetinių procedūrų planą, parenka kosmetines priemones ir įrangą bei atlieka kosmetines procedūras pagal kliento poreikius.
 • Geba dirbti komandoje su kitų sričių specialistais, vykdyti švietėjišką veiklą bei integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką savo profesinėje veikloje.
 • Geba bendradarbiauti ir bendrauti lietuvių bei užsienio kalbomis su įvairaus amžiaus, lyties, socialinių sluoksnių ir specialiųjų poreikių klientais laikantis profesinės etikos principų.
 • Geba savo profesinėje veikloje generuoti inovatoriškas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų bei stiprinti grožio terapeuto profesijos įvaizdį.
 • Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti grožio paslaugų verslą.
 • Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grožio terapeuto praktikoje bei rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį