Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Grožio terapija

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: studijų programa skirta parengti grožio terapeutą. Absolventai galės dirbti grožio terapijos specialistais kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, SPA ir sveikatingumo centruose, grimuotojais kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Studijuojami moduliai (dalykai)*
1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų moduliai (dalykai)
Modulis. Bioetika (Profesinė etika; Sveikatos teisės ir vadybos pagrindai; Mokslinio stiliaus pagrindai) Sociologija
Verslumo pagrindai
Studijų krypties moduliai (dalykai)
Bendravimo ir sveikatos psichologija Informacinės technologijos Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė Pirmoji medicinos pagalba SPA filosofija ir aromaterapija
Kosmetinė chemija ir medžiagotyra Biochemijos ir farmakologijos pagrindai Sveikatingumo paslaugų vadyba
Anatomija, fiziologija ir bendroji patologija Rankų ir pėdų priežiūros procedūros Kosmetologinė aparatūra ir įranga
Veido anatomija, fiziologija ir biomechanika Dekoratyvinės kosmetikos procedūros
Citologija ir genetika Kosmetinės procedūros
Odos ir infekcinės ligos Masažas
Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika
Profesinė užsienio kalba
Specializacijos / Alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai)
A1 Įvaizdžio kūrimas / Išvaizdos stilius ir dizainas A3 Sveika mityba / Netradicinės masažo technikos
A2 Vizualinė estetika / Dailės studija
Praktikos
Kosmetikos gaminių konsultavimo praktika Kūno priežiūros procedūrų praktika Baigiamoji praktika ir supervizija
Kolegijos nustatyti laisvai pasirenkami dalykai
PD1 PD2
Baigiamasis darbas
PD1, PD2 - laisvai pasirenkami moduliai (dalykai), nustatyti direktoriaus įsakymu. A1, A2, A3 - alternatyviai pasirenkami moduliai (dalykai), kuriuos numato studijų krypties programos komitetas. * Šis studijų planas taikomas nuo 2021 metų.
 Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo centruose. Partneriai: IĮ Grožio namai ,,BELLEZZA“, UAB Sveikatingumo centras ,,Tropikų saulė“, UAB ,,Kosmelita“, UAB VIA UNICA ENTD SPA LIETUVA, Grožio studija ,,Mary Kay“, individualūs kosmetikos kabinetai, salonai (Ievos Grožio Studija, ,,Bellucci“, ,,Afroditė“, ,,Laima“ ir kt.) Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą. Karjeros galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.  Kita informacija: Pabaigę studijas absolventai galės teikti grožio ir sveikatingumo paslaugas, neįgis teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugas.  Studijų programos „Grožio terapija“ tikslas - grožio terapijos specialistą, gebantį savarankiškai ir/ar komandoje dirbti su kitų sričių specialistais, teikti kosmetologines paslaugas grožio, sveikatinimo ir sveikatingumo srityse vadovaujantis holistiniu požiūriu, organizuoti kosmetologinės veiklos verslą bei vystyti mokslu pagrįstą praktiką profesinėje veikloje.  Studijų rezultatai:
 • Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius grožio terapeuto veiklą.
 • Geba taikyti biomedicinos mokslų žinias grožio terapeuto praktikoje.
 • Geba atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
 • Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant grožio terapijos srities problemas bei plėtoti inovacinę profesinę veiklą.
 • Geba taikyti darbo saugos ir higienos reikalavimus, žino grožio ir sveikatingumo paslaugų reguliavimo teisinius principus.
 • Geba išsiaiškinti ir įvertinti kliento poreikius tikslingai parinkus vertinimo metodus ir įrangą.
 • Geba savarankiškai sudaryti trumpalaikį ir ilgalaikį kosmetinių procedūrų planą, parenka kosmetines priemones ir įrangą bei atlieka kosmetines procedūras pagal kliento poreikius.
 • Geba dirbti komandoje su kitų sričių specialistais, vykdyti švietėjišką veiklą bei integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką savo profesinėje veikloje.
 • Geba bendradarbiauti ir bendrauti lietuvių bei užsienio kalbomis su įvairaus amžiaus, lyties, socialinių sluoksnių ir specialiųjų poreikių klientais laikantis profesinės etikos principų.
 • Geba savo profesinėje veikloje generuoti inovatoriškas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų bei stiprinti grožio terapeuto profesijos įvaizdį.
 • Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti grožio paslaugų verslą.
 • Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grožio terapeuto praktikoje bei rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE