(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Statyba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Statyba yra sudėtingas procesas, reikalaujantis specialių žinių ir įgūdžių, kurio tikslas yra statyti naują, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti esamus objektus. Baigęs šias studijas asmuo geba savarankiškai parengti statinio projektą nuo jo paruošimo iki įgyvendinimo ir priežiūros, atlikti ekonominius skaičiavimus, taikyti modernias statybos ir remonto technologijas, atlikti geodezinius matavimus, vadovauti statybos darbams ir pan.

2019 m. priėmimas į nuolatinę ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2019 m.

Studijuojami dalykai

 

1 kursas 2 kursas 3 kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Užsienio kalba Filosofija / Etika /Psichologija, Bendroji ir  specialybės kalbos kultūra Sociologija / Kultūros istorija / Taikomieji tyrimai
Studijų krypties dalykai
Chemija,Taikomoji fizika, Statybinės medžiagos, Taikomoji matematika, , Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Praktinė informatika,Geodezija,Statybinė mechanika Statybinė mechanika, Ekonomikos pagrindai, Pastatų konstrukcijos, Aplinkos ir žmonių sauga, Statybos technologijos, Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai Statybos technologijos, Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai, Statybos ekonomika, normavimas ir sąmatos,Statybos organizavimas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Vadybos pagrindai / Personalo vadyba  Pastatų inžinerinės sistemos / Inžinerinių sistemų energinis efektyvumas 2 laisvai pasirenkami dalykai Pastatų remonto technologijos / Pastatų rekonstravimas,Teisės pagrindai / Statybos teisė, Geotechnika / Pagrindai ir pamatai,Pastatų priežiūra ir remontas / Konstrukcijų stiprinimas
Praktikos
Kompiuterinio projektavimo praktika Gamybinė praktika 1, Gamybinė praktika 2 Gamybinė praktika 2,Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, profesinės veiklos praktikas atlieka darbo vietose, panašiose į tas, kurioms rengiamas specialistas – įvairiose statybos įmonėse bei organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse, vadovauti pastatų statybai ir remontui, atlikti sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, kurti savąjį verslą.

Studijų programos tikslas – parengti specialistą, gebantį projektuoti statinių, išskyrus ypatingos svarbos statinius, konstrukcinę dalį, statyti ir remontuoti pastatus, organizuoti statybos įmonės veiklą.

Studijų rezultatai:

  1. Gebės taikyti fundamentaliųjų mokslų žinias statybos srityje.
  2. Gebės analizuoti ir parinkti konstrukcinius statinių sprendimus, konstrukcines ir skaičiuojamąsias schemas, parengti konstrukcinę pastato projekto dalį.
  3. Gebės parinkti ir taikyti įvairias statybos  ir remonto darbų technologijas,  įvertinti statomo pastato inžinerinių sistemų įrengimo technologijų specifiką.
  4. Gebės organizuoti pastatų statybos darbų eigą, užtikrinti darbų kokybę, aplinkos ir žmonių saugą bei  pastatų priežiūros administravimą.
  5. Gebės priimti inžinerinius sprendimus ekonominiu, saugos bei socialiniu požiūriu.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį