Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Erasmus+ studijos

Panevėžio kolegijos studentai dalinėms studijoms pagal Erasmus+ mainų programą gali išvykti į daugiau nei 80 auštųjų mokyklų, 20 Europos šalių. Užsienio aukštųjų mokyklų Erasmus+ partnerių institucijų sąrašą galite rasti čia: https://panko.lt/en/english-international-relations/. Šalys, kuriose gali vykti veiklos: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Panevėžio kolegijos studentai gali išvykti iki 12 mėn. trukmės studijų  laikotarpiui visoje Europoje. Studijų trukmė – nuo 3 mėnesių. Tai puiki galimybė pritaikyti studijų metu įgytas žinias, įgyti naujų gebėjimų bei susipažinti su užsienio darbo rinka, jos keliamais reikalavimais.

 

STUDENTAI, NORINTYS STUDIJUOTI UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ TURI NETURĖTI JOKIŲ AKADEMINIŲ SKOLŲ

Erasmus+ stipendijų dydžiai:

  Priimanti šalis Eur/mėn.
1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 600
2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 600
3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija, Serbija 540

MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ STUDENTŲ GRUPĖS, KURIOMS GALI BŪTI SKIRIAMOS INDIVIDUALIOS PAPILDOMOS DOTACIJOS

ERASMUS+ ATRANKA

Erasmus+ atranka dėl studijų užsienyje pagal Erasmus+ programą skelbiamas du kartus per metus, t.y. rudens bei pavasario semestrų pradžioje. Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos www.panko.lt aktualijose.

Dalyvauti atrankoje STUDIJOMS kviečiami visi studentai, baigę ne mažiau kaip vieną kursą.

Erasmus+ studijų konkursuose gali dalyvauti studentai jau dalyvavę Erasmus+ programoje ir neišnaudoję 12 mėnesių mobilumo laikotarpio.

Teikdami paraišką Erasmus+ studijoms studentai turi Tarptautinių ryšių koordinatorei pateikti šiuos dokumentus:

Studentai atrenkami atsižvelgiama į šiuos atrankos kriterijus:

ERASMUS+ STUDIJOS

Išvykstantys Erasmus+ studijoms studentai, gavę pakvietimą iš priimančios institucijos, turi užpildyti (dažniausiai internetu) šiuos dokumentus:

Rengiant Mokymosi sutartį Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies), studentai turi suderinti studijų užsienyje dalykus su savo fakultetų dekanais ir aptarti, kokie dalykai bus įskaityti. Parengtas ir studentų pasirašytas bei dekanų patvirtintas studijų sutartis (angl. k. Learning Agreement for Studies) Tarptautinių ryšių koordinatorius siunčia priimančiai institucijai.

Dėl Finansinės sutarties sudarymo ir pasirašymo studentai teikia Tarptautinių ryšių koordinatorei šią informaciją:

Mokymosi sutartis Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies), Bendrosios sąlygos ir Erasmus studento chartija yra neatskiriamos finansinės sutarties dalys.

Grįžę po studijų laikotarpio užsienyje studentai turi Tarptautinių ryšių koordinatorei pateikti:

Kvietimas užpildyti ataskaitą ir kalbos testą OLS sistemoje bus atsiųstas studentams e-paštu.

Iš studentų, nepateikusių ataskaitos ir/arba dalyvavimo datas patvirtinančio dokumento ir/arba neįvykdžiusių Mokymosi sutarties Erasmus+ studijų mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Studies), gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą suteiktą Erasmus+ stipendiją.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE