(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Erasmus+

Programa „Erasmus+“ pradėta vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturėjo beveik 6 mln. jaunuolių, – kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršijo 50 proc. Tuo pačiu metu buvo daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigė kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ sprendžia su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.

Suteikiant paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant aktyvesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padidėja Europos švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų ir sistemų kokybė bei aktualumas.

Kas yra „Erasmus+“?
„Erasmus+“ yra nauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Ja pakeičiamos kelios buvusios visus švietimo sektorius apimančios ES programos: Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“ – aukštasis mokslas, „Leonardo da Vinci“ – profesinis mokymas, „Comenius“ – mokyklinis ugdymas ir „Grundtvig“ – suaugusiųjų švietimas), taip pat programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės programos („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ bei Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa). Pagal programą „Erasmus+“ taip pat yra remiama sporto (visų pirma mėgėjų) veikla.

Kokie yra pagrindiniai veiksmai įgyvendinami, norint pasiekti programos Erasmus+ tikslus?

Kurios šalys gali dalyvauti „Erasmus+“?
Programoje dalyvauti gali visos Europos Sąjungos valstybės narės, kandidatės į ES, Europos laisvosios prekybos erdvės (ELPA) šalys, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, Šveicarijos Konfederacija, jeigu ji yra pasirašiusi tarptautinį susitarimą; šalys, kuriose vykdoma Europos kaimynystės politika, jeigu sudarytas dvišalis susitarimas. Visos programoje dalyvaujančios šalys skirstomos į dvi grupes — Programos šalys ir Partnerės šalys.

Kas yra remiama pagal programą „Erasmus+“?
Programa „Erasmus+“ skirta studentams, mokytojams, praktikantams, savanoriams, jaunimo lyderiams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir mėgėjų sporto srities darbuotojams. Be to, yra remiama švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos ir regionų lygmens valdžios institucijų bei nevyriausybinių organizacijų partnerystė, taip pat valstybių narių reformos, kuriomis siekiama modernizuoti švietimą ir mokymą, skatinti naujoves bei verslumą ir didinti įsidarbinimo galimybes. Taip pat yra remiamos IT platformos, internetu jungiančios mokyklas ir kitus mokymo paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, „e-Twinning“.

Ar paraišką galima pildyti lietuvių kalba?
Taip, paraišką galima pildyti tiek lietuvių, tiek anglų kalba.

Nuoroda: http://www.erasmus-plius.lt/

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį