Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Erasmus+

Programa „Erasmus+“ pradėta vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturėjo beveik 6 mln. jaunuolių, – kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršijo 50 proc. Tuo pačiu metu buvo daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigė kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ sprendžia su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.

Suteikiant paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant aktyvesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padidėja Europos švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų ir sistemų kokybė bei aktualumas.

Kas yra „Erasmus+“?
„Erasmus+“ yra 2014–2020 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Ja pakeičiamos kelios buvusios visus švietimo sektorius apimančios ES programos: Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“ – aukštasis mokslas, „Leonardo da Vinci“ – profesinis mokymas, „Comenius“ – mokyklinis ugdymas ir „Grundtvig“ – suaugusiųjų švietimas), taip pat programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės programos („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ bei Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa). Pagal programą „Erasmus+“ taip pat yra remiama sporto (visų pirma mėgėjų) veikla.

Naujas programos Erasmus+ etapas

Per tris dešimtmečius Erasmus+ galimybėmis pasinaudojo daugiau kaip 10 milijonų žmonių, beveik pusė iš jų – nuo 2014 m. iki 2020 m. Naujam programos laikotarpiui, kuris prasideda nuo 2021 m. skiriamas beveik dvigubai didesnis biudžetas, juo bus siekiama, kad programa pasinaudotų dar 10 milijonų žmonių per artimiausius septynerius metus. Visai programai Erasmus+ skiriama per 26 mlrd. Eur. Erasmus+ laikoma viena sėkmingiausių iniciatyvų Europos Sąjungos istorijoje. Nuo 1987 m. ji išsiplėtė taip, kad apima visus švietimo sektorius: nuo ankstyvo ugdymo darželyje, mokyklų, profesinio švietimo, aukštojo mokslo iki neformaliojo ugdymo ir sporto srities.
Panevėžio kolegijai suteikta „ERASMUS AUKŠTOJO MOKSLO CHARTIJA 2021-2027“, tai reiškia, kad toliau tęsime naudingus ir įdomius ERASMUS+ mobilumus, tad studentai ir darbuotojai galės semtis žinių ir gerosios patirties kitose užsienio šalyse.

Kokie yra pagrindiniai veiksmai įgyvendinami, norint pasiekti programos Erasmus+ tikslus?

Kurios šalys gali dalyvauti „Erasmus+“?
Programoje dalyvauti gali visos Europos Sąjungos valstybės narės, kandidatės į ES, Europos laisvosios prekybos erdvės (ELPA) šalys, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, Šveicarijos Konfederacija, jeigu ji yra pasirašiusi tarptautinį susitarimą; šalys, kuriose vykdoma Europos kaimynystės politika, jeigu sudarytas dvišalis susitarimas. Visos programoje dalyvaujančios šalys skirstomos į dvi grupes — Programos šalys ir Partnerės šalys.

Atsisiųsti Erasmus+ Partnerių sąrašą (atnaujinta 2024-03-06)

Kas yra remiama pagal programą „Erasmus+“?
Programa „Erasmus+“ skirta studentams, mokytojams, praktikantams, savanoriams, jaunimo lyderiams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir mėgėjų sporto srities darbuotojams. Be to, yra remiama švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos ir regionų lygmens valdžios institucijų bei nevyriausybinių organizacijų partnerystė, taip pat valstybių narių reformos, kuriomis siekiama modernizuoti švietimą ir mokymą, skatinti naujoves bei verslumą ir didinti įsidarbinimo galimybes. Taip pat yra remiamos IT platformos, internetu jungiančios mokyklas ir kitus mokymo paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, „e-Twinning“.

Ar paraišką galima pildyti lietuvių kalba?
Taip, paraišką galima pildyti tiek lietuvių, tiek anglų kalba.

Nuoroda: http://www.erasmus-plius.lt/

 

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ, MARKETINGO
IR PROJEKTŲ SKYRIAUS VADOVĖ
Laima Mikalajūnienė
Laisvės al. 23, Panevėžys, LITHUANIA
LT-35200
Tel. +370 45 433 044
E-mail: laima.mikalajuniene@panko.lt
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ KOORDINATORĖ
Jovita Kaziukonytė-Levanienė
Mob. +370 609 751 14
E-mail: jovita.kaziukonyte@panko.lt
inter@panko.lt

Galimi darbdaviai: