Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Personalo mobilumas

Erasmus+ dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje – tai mobilumas tarp dviejų Programos šalių aukštųjų mokyklų, pasirašiusių Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį, kurio metu dėstytojai partnerinėje užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėsto paskaitas pagal iš anksto suderintą dėstymo programą, taip pat gali tobulinti dėstomų dalykų kokybę, kartu su partnerinėmis institucijomis aptarti ir imtis naujų akademinio bendradarbiavimo iniciatyvų.

Erasmus+ personalo mokymosi vizitas – tai mobilumas tarp dviejų Programos šalių aukštųjų mokyklų, pasirašiusių Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį arba tarp siunčiančios aukštosios mokyklos ir priimančios įmonės. Veikla gali būti: seminarai, praktiniai seminarai, praktinis stebėjimas, praktinių užsiėmimų laikotarpiai ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos patvirtintą darbo planą, kuriame nurodomas bendras mokymosi vizito tikslas ir užduotys, numatomi planuojamos mokymo veiklos rezultatai ir mokymo laikotarpio programa.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

Kolegijoje dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai, pageidaujantieji dalyvauti mobilumo veiklose, Tarptautinių ryšių koordinatorei turi pateikti užpildytą paraišką, paraiškų teikimo laikotarpiu.

Erasmus+ partnerinių institucijų sąrašą rasite čia: https://panko.lt/en/english-international-relations/

Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui ir mokymams paraiškas galima teikti vieną kartą metuose. Teikiamos paraiškos turi būti suderintos su fakulteto dekanu arba atitinkamo padalinio vadovu.

Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui ir mokymams atranka vykdoma remiantis atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

Atrinktas vizitui darbuotojas yra atsakingas už pasirengimą mobilumui dėstymui ar mokymams. Dalykines konsultacijas teikia fakulteto dekanas ar padalinio vadovas, o konsultacijas apie Erasmus+ dokumentų tvarkymą – Tarptautinių ryšių koordinatorius. Darbuotojas Tarptautinių ryšių koordinatoriui turi pateikti užpildytą dėstymo/mokymosi programą.

Prieš Erasmus+ personalo išvykimą parengiama:

Personalo mobilumui gali būti skiriama Erasmus+ dotacija, iš dalies padengianti kelionės ir gyvenimo išlaidas, patirtas Erasmus+ vizito užsienyje metu.

Darbuotojas gali dalyvauti mobilumo programoje ir su „nuline dotacija“.

Erasmus+ vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus:

Iš vizito programos ir/arba finansinės sutarties sąlygų neįgyvendinusio, ir/arba ataskaitos dokumentų nepateikusio darbuotojo gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą Erasmus+ dotaciją.

Papildomą informaciją apie ERASMUS+ personalo mobilumą dėstymui ir mokymams teikia Tarptautinių ryšių koordinatorė.

Išsamiau apie Erasmus+ programą galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus ir http://www.erasmus-plius.lt/

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE