Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Erasmus+ praktika

Panevėžio kolegijos studentai  praktikai pagal Erasmus+ mainų programą gali išvykti į daugiau nei 80 auštųjų mokyklų, 20 Europos šalių. Užsienio aukštųjų mokyklų Erasmus+ partnerių institucijų sąrašą galite rasti čia: https://panko.lt/en/english-international-relations/. Šalys, kuriose gali vykti veiklos: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Panevėžio kolegijos studentai gali išvykti iki 12 mėn. trukmės studijų ar praktikos laikotarpiui visoje Europoje. Praktikos trukmė – nuo 2 mėnesių. Tai puiki galimybė pritaikyti studijų metu įgytas žinias, įgyti naujų gebėjimų bei susipažinti su užsienio darbo rinka, jos keliamais reikalavimais.

STUDENTAI, NORINTYS  ATLIKTI PRAKTIKĄ UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ TURI NETURĖTI JOKIŲ AKADEMINIŲ SKOLŲ

Erasmus+ stipendijų dydžiai

  Priimanti šalis Eur/mėn.
1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 750
2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 750
3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 690

MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ STUDENTŲ GRUPĖS, KURIOMS GALI BŪTI SKIRIAMOS INDIVIDUALIOS PAPILDOMOS DOTACIJOS

ERASMUS+ ATRANKA

Erasmus+ atranka dėl praktikos užsienyje pagal Erasmus+ programą skelbiamas du kartus per metus, t.y. rudens bei pavasario semestrų pradžioje. Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos www.panko.lt aktualijose.

Dalyvauti atrankoje:

PRAKTIKAI kviečiami dalyvauti visi studentai, baigę ne mažiau kaip vieną semestrą. Būsimi absolventai paraiškas turi pateikti paskutinį studijų semestrą. Poabsolventinės praktikos turi būti atliekamos per vienerius metus nuo studijų pabaigos datos.

Teikdami paraišką Erasmus+  praktikai studentai turi Tarptautinių ryšių koordinatorei pateikti šiuos dokumentus:

Studentai atrenkami atsižvelgiama į šiuos atrankos kriterijus:

ERASMUS+ PRAKTIKA

Rengiant Mokymosi sutartį Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships), studentai turi suderinti praktikos užsienyje programą su savo fakultetų praktinio mokymo vadovais ir aptarti praktikos įskaitymą. Parengtas ir studentų pasirašytas bei dekanų patvirtintas praktikos sutartis Tarptautinių ryšių koordinatorius siunčia priimančiai įmonei ar institucijai suderinti.

Dėl Finansinės sutarties sudarymo ir pasirašymo studentai teikia Tarptautinių ryšių koordinatorei šią informaciją:

Mokymosi sutartis Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships), Bendrosios sąlygos ir Erasmus studento chartija yra neatskiriamos finansinės sutarties dalys.

Grįžę po praktikos laikotarpio užsienyje studentai turi tarptautinių ryšių koordinatoriui pateikti:

Kvietimas užpildyti ataskaitą ir kalbos testą OLS sistemoje bus atsiųstas studentams e-paštu.

Iš studentų, nepateikusių ataskaitos ir/arba dalyvavimo datas patvirtinančio dokumento ir/arba neįvykdžiusių Mokymosi sutarties Erasmus+ praktikos mobilumui (angl. k. Learning Agreement for Traineeships), gali būti pareikalauta grąžinti dalį arba visą suteiktą Erasmus+ stipendiją.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE