Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Vadovaujantis Panevėžio kolegijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-151 patvirtinta Panevėžio kolegijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika (toliau – Politika).

Politika nustato prevencijos priemonių sistemą kurti saugiai aplinkai Panevėžio kolegijoje, numatyti ir įgyvendinti efektyvias ir veiksmingas prevencijos priemones, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo smurto ir priekabiavimo bei padėti darbuotojams aiškiai ir tiksliai suprasti galimas smurto ir priekabiavimo darbe apraiškas, atpažinti jų požymius bei žinoti teisinės gynybos būdus.

Kur kreiptis:

Panevėžio kolegijos darbuotojas, norėdamas pranešti apie galimą smurto ir (arba) priekabiavimo atvejį, gali kreiptis į Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistę – personalo specialistę, kuri yra atsakinga už smurto ir priekabiavimo darbe atvejų registravimą, prevencijos priemonių organizavimą ir kitų funkcijų, numatytų Politikoje vykdymą.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE