Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas

Panevėžio kolegijos atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas (toliau – Komitetas) nagrinėja Panevėžio kolegijos akademinių darbuotojų pateiktus prašymus atlikti planuojamų mokslinių tyrimų vertinimą dėl atitikties mokslinių tyrimų etikai ir priima sprendimą dėl planuojamo atlikti mokslinio tyrimo atitikimo mokslinių tyrimų etikai arba neatitikimo.

Vadovaujantis Panevėžio kolegijos atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto sudarymo ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio kolegijos direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymu Nr.V1-13, Akademinės tarybos 2022 m. vasario 24 d. nutarimu Nr.V4-2 patvirtinta Komiteto sudėtis 3 metų kadencijai.

Komiteto sudėtis:
dr. Marius Baranauskas, komiteto pirmininkas;
dr. Donatas Pelenis, komiteto pirmininko pavaduotojas;
Virginija Gimžauskienė, komiteto sekretorė;
dr. Danas Garuckas, komiteto narys;
dr. Dalia Susnienė, komiteto narė.

Prašymus atlikti planuojamo mokslinio tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą priima Komiteto pirmininkas dr. Marius Baranauskas el. paštu tyrimu.etika@panko.lt

Atsisiųsti: Komiteto sudarymo ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti: Komiteto veiklos reglamentas
Atsisiųsti: Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedai:
Atsisiųsti: 1 priedas Prašymas atlikti planuojamo mokslinio tyrimo atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą
Atsisiųsti: 2 priedas Mokslinio tyrimo etikos savianalizės anketa
Atsisiųsti: 3 priedas Mokslinio tyrimo aprašymo forma
Atsisiųsti: 4 priedas Informacijos apie mokslinį tyrimą forma dalyviui
Atsisiųsti: 5 priedas Informuoto asmens sutikimo forma
Atsisiųsti: 6 priedas Eksperto deklaracija
Atsisiųsti: 7 priedas Pritarimo atlikti mokslinį tyrimą forma
Atsisiųsti: 8 priedas prasymas dėl sutikimo atliktimokslinį tyrima

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE