Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ginčų nagrinėjimo komisija

Ginčų nagrinėjimo komisija sprendžia ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla tarp studentų ir Kolegijos administracijos ar kitų darbuotojų. Panevėžio kolegijos ginčų nagrinėjimo komisija sudaryta 2021 m. vasario 1 d., direktoriaus įsakymu Nr. V1-11. Ginčų nagrinėjimo komisijos sudėtis:

Jurgita LIEPONIENĖ, direktoriaus pavaduotoja studijoms, komisijos pirmininkė;
Virginija GIMŽAUSKIENĖ, teisininkė;
Dalia SUSNIENĖ, vadovybės atstovė kokybei;
Darius GRABAUSKAS, EAns-20 grupės studentas;
Laura Draugelytė, BPS-19 grupės studentė;
Otilija Klimavičiūtė, BA-19 grupės studentė.

Ginčų nagrinėjimo komisijos veiklą reglamentuoja Ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas. Prašymus/skundus dėl galimų mokslo ir studijų proceso pažeidimų priima Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkė Jurgita LIEPONIENĖ el. paštu (jurgita.lieponiene@panko.lt).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE