(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Etikos komisija

Panevėžio kolegijos etikos kodeksas įtvirtina kolegijos dėstytojų, mokslo darbuotojų, vadovybės ir kitų darbuotojų, taip pat studentų ir klausytojų veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausius vengtino elgesio atvejus, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Kolegijos vidaus tvarkos dokumentai.

2018 m. birželio 18 d. vyko kadenciją baigiančios ir naujos sudėties Etikos komisijos posėdis. Akademinės tarybos pirmininkė dr. Jurgita Lieponienė pradėdama posėdį pristatė šių metų birželio 14 d. Akademinės tarybos posėdžio nutarimą V4-6, kuriuo patvirtinta naujos sudėties Etikos komisija. Naujaisiais etikos sargais trejų metų kadencijai tapo:

Kadenciją baigiančios Etikos komisijos pirmininkė Ermina Čižienė pristatė Etikos komisijos trejų metų veiklą, su naujaisiais Etikos komisijos nariais pasidalijo darbo Etikos komisijoje iššūkiais. Kolegijos Direktorius dr. Gediminas Sargūnas padėkojo kadenciją baigiančios Etikos komisijos nariams už nuoširdų, sąžiningą ir profesionalų darbą, o naujiesiems etikos sargams linkėjo objektyvių ir nešališkų sprendimų.

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2020 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2020 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2019 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2018 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2017 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2016 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2015 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2016 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2015-05-27)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2014-01-20)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2015 m.)

 

Atsisiųsti: Akademinės etikos kodeksas Akademinės Etikos kodeksas (patvirtinta Akademinės tarybos posėdžio 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. V4-5)

Atsisiųsti: Etikos kodeksas Etikos kodeksas (patvirtinta Akademinės tarybos posėdžio 2011 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. V4-4)

Atsisiųsti: Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtos Publikavimo etikos gairės

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba:
Žiūrėti: https://etikostarnyba.lt/analitines-apzvalgos/
Žiūrėti: https://etikostarnyba.lt/rekomendacijos/
Žiūrėti: http://www.etika.gov.lt/

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pranešimas:
Atsisiųsti: Kontrolieriaus pranešimas

Aiškinamasis akademinės etikos terminų žodynas
Atsisiųsti: Glossary_Lithuanian_07_10.pdf

 

 

Kontaktinė informacija

 

Dėl akademinės etikos ir /ar etikos galimų  pažeidimų  ar kitais su Etikos komisijos veikla susijusiais klausimais  galite kreiptis :

Rima ADOMAITIENĖ, etikos komisijos pirmininkė: rima.adomaitiene@panko.lt

Alma PAUKŠTIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė, etikos komisijos narė: alma.paukstiene@panko.lt

Rimanta PAGIRIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto dekanės pavaduotoja MTEPI veiklai, etikos komisijos narė: rimanta.pagiriene@panko.lt

Česlovas BARTKUS, Darbo tarybos atstovas, etikos komisijos narys: ceslovas.bartkus@panko.lt

Arūnas PUPELIS, Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės atstovas, etikos komisijos narys: arunas.pupelis@panko.lt

 

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį