Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Etikos komisija

Panevėžio kolegijos etikos kodeksas įtvirtina kolegijos dėstytojų, mokslo darbuotojų, vadovybės ir kitų darbuotojų, taip pat studentų ir klausytojų veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausius vengtino elgesio atvejus, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Kolegijos vidaus tvarkos dokumentai.

Vadovaujantis Panevėžio kolegijos etikos komisijos darbo reglamentu, 2015 m. rugsėjo 29 d. Panevėžio kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-180, Akademinės tarybos posėdžio 2021 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. V4-6, 2021 m. birželio 21 d.  patvirtinta nauja Panevėžio kolegijos etikos komisija 3 metams:

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2020 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2020 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2019 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2018 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2017 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2016 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2015 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sprendimai (2016 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2015-05-27)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2014-01-20)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2015 m.)

 

Atsisiųsti: Akademinės etikos kodeksas Akademinės Etikos kodeksas (patvirtinta Akademinės tarybos posėdžio 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. V4-5)

Atsisiųsti: Etikos kodeksas Etikos kodeksas (patvirtinta Akademinės tarybos posėdžio 2011 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. V4-4)

Atsisiųsti: Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtos Publikavimo etikos gairės

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba:
Žiūrėti: https://etikostarnyba.lt/analitines-apzvalgos/
Žiūrėti: https://etikostarnyba.lt/rekomendacijos/
Žiūrėti: http://www.etika.gov.lt/

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pranešimas:
Atsisiųsti: Kontrolieriaus pranešimas

Aiškinamasis akademinės etikos terminų žodynas
Atsisiųsti: Glossary_Lithuanian_07_10.pdf

 

Kontaktinė informacija

Dėl akademinės etikos ir /ar etikos galimų pažeidimų ar kitais su Etikos komisijos veikla susijusiais klausimais galite kreiptis:

Alma PAUKŠTIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto atstovė, etikos komisijos pirmininkė: alma.paukstiene@panko.lt

Ligita ŠERYTĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto atstovė: ligita.seryte@panko.lt

Arūnas TAUTKUS, Socialinių mokslų fakulteto atstovas: arunas.tautkus@panko.lt

Paulius PAŽEMECKAS, Panevėžio kolegijos studentų atstovybės atstovas: paulius.pazemeckas@panko.lt

Alma SKUJIENĖ, Panevėžio kolegijos darbo tarybos atstovė: alma.skujiene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE