Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Elektros ir automatikos įrenginiai (+tikslinės stipendijos)

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (N) (3 metai), nuolatinė sesijinė (NS) (3 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą: elektros ir automatikos įrenginių studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti elektros inžinieriais. Studijų metu studentai mokomi projektuoti, programuoti, montuoti ir eksploatuoti automatines sistemas, spręsti problemas elektros inžinerijos srityje ir kvalifikuotai priimti inžinerinius sprendimus, taikant įvairius būdus ir metodikas. Koleginį išsilavinimą turinčių specialistų paklausa darbo rinkoje nuolat išlieka, todėl nemaža dalis studentų jau praktikos metu susiranda savo būsimas darbo vietas.

Elektros ir automatikos įrenginiai studijų programai suteiktas „Investors‘Spotlight“ kokybės ženklas!

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Ekonomikos ir inovacijų ministerija toliau tęsia tikslinių stipendijų programą studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas STEM (informatikos, inžinerijos, matematikos) studijų krypčių programas. Remiamų sričių būsimieji specialistai ypač reikalingi verslui, investuojančiam Lietuvoje ir kuriančiam čia darbo vietas.

Tikslinės stipendijos bus skiriamos įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas. Kasmėnesinė 200 Eur stipendija bus mokama visą bakalauro studijų laikotarpį!

Dalykai

I kursas

Bendrieji koleginių studijų dalykai

 • Profesinė užsienio kalba;
 • Verslumo pagrindai

Studijų krypties dalykai

 • Taikomoji matematika;
 • Praktinės informatikos ir programavimo įvado modulis;
 • Fizika;
 • Elektrotechnikos ir elektrotechninių medžiagų modulis;
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
 • Taikomieji tyrimai;
 • Pramoninė elektronika;
 • Automatizavimo ir matavimų technikos modulis;
 • Elektros mašinos

Profesinės veiklos praktikos

 • Elektros įrenginių montavimas

II Kursas

Bendrieji koleginių studijų dalykai

 • Ergonomika ir profesinė etika;
 • Profesinės kalbos kultūra

Studijų krypties dalykai

 • Elektros pavaros;
 • Mechanika;
 • Automatinis valdymas;
 • Aplinkos ir žmonių sauga;
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
 • Valdymo sistemų tinklai;
 • Elektros įrenginiai, jų montavimas ir ekploatacija

Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai

 • Du laisvai pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo (PD1, PD2)

Profesinės veiklos praktikos

 • Profesinė praktika;
 • Technologinė 1 praktika;

III Kursas

Studijų krypties dalykai

 • Mechatroninių sistemų valdymas;
 • Ekonomika;
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai;
 • Vadybos pagrindai A1 / Daiktų interneto technologijos A1 / Kokybės vadyba A1;
 • Teisės pagrindai A2 / Išmaniųjų įrenginių technologijos A2 / Projektų vadyba A2;
 • Energetinis ūkis;
 • Elektroninių prietaisų projektavimas ir gamyba;
 • Technologinių procesų automatizavimas

Profesinės veiklos praktikos

 • Mechatronikos praktika;
 • Technologinė 2 praktika;
 • Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas

Daugiau

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotuose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijoje (CISCO akademijoje), Panevėžio mechatronikos centre, miesto ir regiono įmonių darbo vietose, panašiose į tas, kurioms rengiamas specialistas.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti elektrinėse, elektros tinklų ir pastočių tarnybose, pramonės ir privačiose įmonėse – visur, kur gaminama, paskirstoma ir vartojama elektros energija.

Asmuo, baigęs Elektros ir automatikos įrenginių studijų programą ir papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų programos „Elektros ir automatikos įrenginiai“ tikslas – rengti elektros inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai projektuoti, diegti, eksploatuoti, modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius, automatizuotas sistemas bei gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstant organizuoti profesinę veiklą globalioje rinkoje.

Studijų rezultatai:

1. Žino bendruosius gamtos, socialinių mokslų, matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektros inžinerijos krypties studijų programos atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Įgyja pagrindinių praktikoje svarbių atitinkančių elektros inžinerijos žinių ir geba jas taikyti nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.
3. Geba taikyti savo žinias, supratimą, atliekant inžinerinę analizę, parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą, įvertinant saugaus darbo normatyvus bei standartus.
4. Įgyja žinių ir įgūdžių reikalingų vykdant projektavimo darbus, atitinkančius elektros inžinerijos principus, elektros sistemų sandarą, funkcionavimą, parametrus.
5. Geba savarankiškai atlikti profesinės informacijos paiešką, analizuoti informacijos šaltinius, vykdant taikomuosius tyrimus elektros inžinerijos kryptyje.
6. Geba atlikti elektros inžinerinius eksperimentus, apdoroti jų rezultatus, taikant matematinius metodus, kompiuterinę įrangą bei pateikia šių rezultatų praktines išvadas.
7. Geba suprasti elektros inžinerinės veiklos pagrindinius reikalavimus, organizavimo principus, etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
8. Geba organizuoti elektros ūkio eksploataciją, planuoti padalinio veiklą ir vadovauti darbuotojams, parenkant ir taikant pažangias technologines, organizacines priemones bei gamybinę įrangą.
9. Geba diegti, eksploatuoti ir modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius, diagnozuojant ir šalinant gedimus.
10. Geba atsakingai, kūrybiškai spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
11. Išmano sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už elektros inžinerinės veiklos rezultatus.
12. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmano pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Atsiliepimai

A. Serafinas. Mano patirtis Panevėžio kolegijoje

Mano vardas Arminas. Noriu trumpai pasidalinti savo studentiška patirtimi Panevėžio kolegijoje.

Panevėžio kolegiją pasirinkau kaip galimybę gilinti savo žinias nuo paauglystės mylimoje srityje – elektros inžinerijoje, todėl pasirinkau studijų programą – Elektros ir automatikos įrenginiai, kur įgijau elektros inžinieriaus specialybę. Sėkmingai gavus inžinerijos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, savo turimą septynerių metų patirtį elektros srityje, šiandien dienai toliau tęsiu ir kaupiu, dirbdamas, kaip elektros inžinierius, įmonėje ESO bei studijuodamas magistro studijas KTU universitete. Noriu akcentuoti, jog esu labai patenkintas, kad savo ir Panevėžio kolegijos dėstytojų pastangomis šiandien turiu daugiau galimybių siekti užsibrėžtų ateities tikslų. (skaitykite plačiau)

E. Mikulionis. 100% rekomenduoju šią kolegiją kaip puikų mokslų ir gyvenimo mokytoją

„Visos studijos kolegijoje ne tik pateisino mano lūkesčius, bet ir padėjo man tapti geresniu specialistu,“-teigia ALUMNI Eivinas Mikulionis.

„Baigęs EAns-20 (Elektros ir automatikos įrenginiai) kursą ir pradėjęs dirbti ESO Tinklų plėtros skyriuje, įstojau į KTU Panevėžio fakulteto Valdymo technologijų Magistro programą. Visos studijos kolegijoje ne tik pateisino mano lūkesčius, bet ir padėjo man tapti geresniu specialistu. Norėčiau padėkoti visiems dėstytojams ir Kolegijos bendruomenei už jų indėlį į mano asmeninį ir profesinį augimą“. (skaitykite plačiau)

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE