(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Etikos komisija

Panevėžio kolegijos etikos kodeksas įtvirtina kolegijos dėstytojų, mokslo darbuotojų, vadovybės ir kitų darbuotojų, taip pat studentų ir klausytojų veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausius vengtino elgesio atvejus, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Kolegijos vidaus tvarkos dokumentai.

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos-komisijos-sprendimai (2017 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2016 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2015 m.)

Atsisiųsti: Etikos-komisija-sprendimai (2016 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2015-05-27)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2014-01-20)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2015 m.)

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba:
Žiūrėti: http://www.etika.gov.lt/

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pranešimas:
Atsisiųsti: Kontrolieriaus pranešimas

 

 

 

Galimi darbdaviai: