(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Etikos komisija

Panevėžio kolegijos etikos kodeksas įtvirtina kolegijos dėstytojų, mokslo darbuotojų, vadovybės ir kitų darbuotojų, taip pat studentų ir klausytojų veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausius vengtino elgesio atvejus, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Kolegijos vidaus tvarkos dokumentai.

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2017 m.)

Atsisiųsti: Etikos-komisijos-sprendimai (2017 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2016 m.)

Atsisiųsti: Veiklos ataskaita (2015 m.)

Atsisiųsti: Etikos-komisija-sprendimai (2016 m.)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2015-05-27)

Atsisiųsti: Etikos komisijos darbo reglamentas Etikos komisijos darbo reglamentas (2014-01-20)

Atsisiųsti: Etikos komisijos sudėtis (2015 m.)

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba:
Žiūrėti: http://www.etika.gov.lt/

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pranešimas:
Atsisiųsti: Kontrolieriaus pranešimas

 

Kontaktinė informacija

 

Dėl akademinės etikos ir /ar etikos galimų  pažeidimų  ar kitais su Etikos komisijos veikla susijusiais klausimais  galite kreiptis :

Ermina ČIŽIENĖ, etikos komisijos pirmininkė: ermina.ciziene@panko.lt

Rima ADOMAITIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė, deleguota Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos, etikos komisijos narė: rima.adomaitiene@panko.lt

Diana VILKONČIŪTĖ, deleguota Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės, etikos komisijos narė: dijana.vilkonciute@panko.lt

Reda JONUŠAUSKIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto lektorė, etikos komisijos narė: reda.jonusauskiene@panko.lt

Jurgita PAULAVIČIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė, etikos komisijos narė: jurgita.paulaviciene@panko.lt

 

 

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį