Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kolegijos savivaldos ir valdymo institucijos

Kolegijoje yra šios savivaldos ir valdymo institucijos:

Savo veikloje Panevėžio kolegija vadovaujasi Panevėžio kolegijos statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-06 nutarimu Nr. 1429

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE