Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Istoriniai faktai

1727 m. netoli dabartinių Panevėžio kolegijai priklausančių pastatų Nepriklausomybės a. šiaurinėje dalyje vienuoliai pijorai pastato bažnyčią, vienuolyną ir mokyklą – Panevėžio kolegiją. Tuo metu ji atliko aukštesnės (arba vidurinės) mokyklos funkcijas.

1768-1773 m. Panevėžio kolegijoje mokosi vėliau išgarsėjęs Lietuvos architektas, Vilniaus katedros ir Rotušės, Verkių ansamblio statytojas Laurynas Gucevičius.

1818-1824 m. Panevėžio kolegijoje mokosi vėliau tapęs garsiu kelių tiesimo ir tiltų statybos inžinierius, generolas Stanislovas Kerbedis.

1832 m. už 1831 m. sukilimo rėmimą pijorų vienuolynas ir mokykla Panevėžyje uždaromi.

1840 m. buvusio pijorų vienuolyno sode (dabar Klaipėdos g.1) pastatomas dviejų aukštų rūmas. Į jį iš Troškūnų perkeliama bajorų mokykla.

1858 m. bajorų mokykla perorganizuojama į gimnaziją, atliekamas pastato kapitalinis remontas.

1865 m. dėl mokytojų ir mokinių dalyvavimo 1863 m. sukilime mokykla uždaroma.

1865-1872 m. buvusiame gimnazijos pastate veikia dviklasė apskrities ir pradžios mokyklos.

1872 m. tame pačiame pastate savo veiklą pradeda Panevėžio mokytojų seminarija.

1888 m. mokytojų seminarijai pastatomas naujas pastatas (dab. Klaipėdos g.3).

1906-1908 m. lietuvių kalbą seminarijoje dėsto Jonas Jablonskis.

1915 m. mokytojų seminarija uždaroma ir su dalimi turto evakuojama į Mstislavlį. Ten tokiu pavadinimu veikia iki 1918 m.

1921 m. senajame seminarijos pastate Klaipėdos g.3 vėl įkuriama mokytojų seminarija, Panevėžyje J. Balčikonio rūpesčiu pradėjusi veikti 1919 m.

1936 m. lietuviškoji mokytojų seminarija, parengusi nepriklausomai Lietuvai daugiausiai pedagogų, antrą kartą uždaroma, jai priklausiusiose patalpose įsikuria amatų mokykla, veikusi iki II pasaulinio karo.

1944-1949 m. Klaipėdos g.3 veikia geležinkelininkų mokykla Nr.2

1949-1951 m. pastate įkurdinama speciali amatų mokykla.

1951-1960 m. pastate veikia Panevėžio žemės ūkio mechanizacijos mokykla Nr.2

1960 m. pastate veiklą pradeda Panevėžio politechnikumas, vėliau tapęs aukštesniąja technikos mokykla.

2002 m. senuosius seminarijos pastatus (Klaipėdos g.1 ir Klaipėdos g.3) perima valdyti Panevėžio kolegija, kuri susikūrė sujungus Panevėžio aukštesniąją technikos, Panevėžio Andriaus Domaševičiaus aukštesniąją medicinos ir Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą.

Panevėžio Andriaus Domaševičiaus aukštesnioji medicinos mokykla

1941 m. kovo 1d. Panevėžyje pradėjo veikti gailestingųjų seserų kursai. Kursų organizatorius, mokymo planų sudarytojas buvo gydytojas terapeutas, vėliau – profesorius, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius (1882 – 1987).

1942 m. spalio 15d. prasidėjus Antrajam pasauliniam karui medicinos mokyklos, išleidusios pirmąją abiturientų laidą darbas nutrauktas. Veikla atnaujinta 1944 metų gruodžio 1d., priėmus 50 būsimųjų medicinos seserų ir akušerių.

1946 m. birželio mėn. medicinos mokyklą baigė pirmoji pokario medicinos seserų laida. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį buvo atidaryta dvimetė akušerių mokykla.

1949 m. vasario 1 d. akušerių mokykla prijungta prie Medicinos seserų mokyklos.

1954 m. medicinos mokykloje pradėti rengti medicinos felčeriai.

1956 m. medicinos mokyklą mokyklą baigė pirmoji medicinos felčerių laida.

1965 m. gruodžio 17 d. Respublikinė Panevėžio akušerių mokykla pavadinta Panevėžyje gimusio ir ilgą laiką Panevėžyje dirbusio gydytojo Andriaus Domaševičiaus (1865-1935) vardu.

1991 m. Lietuvos Respublikoje reformuojant specialiojo vidurinio mokymo sistemą Panevėžio A.Domaševičiaus medicinos mokykla reorganizuota į aukštesniąją medicinos mokyklą.

1995 m. A.Domaševičiaus aukštesniojoje medicinos mokykloje pradėti rengti bendrosios praktikos slaugytojai ir ergoterapeutų padėjėjai.

1996 m. A.Domaševičiaus aukštesniojoje medicinos mokykloje pradėti rengti socialiniai darbuotojai ir kineziterapeutų padėjėjai.

1996 m.išleista pirmoji medicinos felčerių krašto apsaugai absolventų laida. Panevėžio A.Domaševičiaus aukštesnioji medicinos mokykla vienintelė respublikoje parengė ir įgyvendino medicinos felčerių krašto apsaugai studijų programą.

1997 m. mokykloje įkurtas burnos higienos praktinio mokymo kabinetas, pradėti rengti burnos higienistai ir gydytojo stomatologo padėjėjai.

2002 m. rugsėjo 30 d. medicinos mokykla reorganizuota į aukštosios neuniversitetinės mokyklos Panevėžio kolegijos Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetą.

2007 m. nuo rugsėjo 1d. fakulteto pavadinimas pakeistas į Medicinos ir socialinių mokslų fakultetą.

Panevėžio aukštesnioji technikos mokykla

1960 m. istorine atminimo lenta paženklintame pastate Klaipėdos g. 3 pradėjo veiklą Panevėžio politechnikumas.

1962 m. pastatytas Panevėžio politechnikumo bendrabutis.

1963 m. Panevėžio politechnikumo sporto kolektyvui už aukštus sportinius rodiklius ir masinį fizkultūrinį darbą suteiktas sporto klubo ,,Technikas” vardas.

1966 m. pradėtas eksploatuoti Panevėžio politechnikumo mokomasis korpusas Laisvės a. 23.

1969 m. veiklą pradėjo Panevėžio politechnikumo 120 vietų valgykla,1967 m. pradėta naudoti Panevėžio politechnikumo sporto salė ir bendrabutis, 1981 m. atidarytas antrasis Panevėžio politechnikumo mokomasis korpusas.

1990 m. Panevėžio politechnikumo moksleiviai apgyvendinti naujame, šiuolaikiškai įrengtame 12 aukštų 350 vietų bendrabutyje.

1991 m. Panevėžio politechnikumas reorganizuotas į Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą.

1995 m. įkurta pirmoji Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos praktinio mokymo firma ,,Suvenyras”.

1996 m. įkurta antroji Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos praktinio mokymo firma ,,Stilius”. Daug dėmesio skiriama studentų praktikoms organizuoti, sudarytos sutartys su AB “Ekranas”, Panevėžio elektros tinklais ir kt.

1998 m. įkurti Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos inžinerijos ir vadybos skyriai. Tais pačiais metais pradėti rengti kompiuterinės technikos techninio aptarnavimo ir verslo specialistai.

1999 m. Panevėžio aukštesnioji technikos mokykla pradėjo rengti buhalterinės apskaitos specialistus.

1999 m. įkurtas Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos neakivaizdinis skyrius.

2000 m. Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos bibliotekos fondai iš bendrabučio patalpų perkelti į pagrindinį mokomąjį korpusą, įrengta skaitykla. Studentams teikiamos kopijavimo, dokumentų įrišimo, laminavimo paslaugos, galima naudotis 6 naujausiais kompiuteriais, įjungtais į internetinį tinklą.

2002 m. rugsėjo 30 d. Panevėžio aukštesnioji technikos mokykla reorganizuota į aukštosios neuniversitetinės mokyklos Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakultetą.

Rokiškio aukštesnioji pedagogikos mokykla

1967 m. Rokiškyje vakarinio Mechanikos technikumo patalpose įsikūrė Rokiškio kultūros mokykla.

1976 m. suklomplektuota Rokiškio kultūros mokyklos bibliotekininkų specialybės grupė su viduriniu išsilavinimu.

1984 m. Lietuvos kino mėgėjų draugijos siūlymu Rokiškio kultūros mokykloje buvo įvesta kultūros – švietimo darbo kino-foto kolektyvų vadovų specialybė. Dėl didelių studijų kaštų priėmimas į šią specialybę netrukus nutrauktas. Tuo pat metu pritariant tuometinei Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijai, Liaudies kultūros centrui, pradėti rengti folklorinių kolektyvų vadovai.

1992 m. Rokiškio kultūros mokyklos studijų programoms suteikiama pedagoginė kryptis. Programos derinamos su tuometiniu Vilniaus pedagoginiu institutu bei Lietuvos konservatorija. Panevėžio vyskupijai bei Švietimo ir Kultūros ministerijoms pritarus parengti nauji muzikos pedagogų bažnyčios vargonininkų specialybės studijų planai. Pradėti rengti platesnės kompetencijos muzikos pedagogai: muzikos pedagogai, muzikos pedagogai-etnokultūros renginių vadovai, muzikos pedagogai-vargonininkai. Parengtos naujos anglų kalbos pedagogikos, vokiečių kalbos pedagogikos programos.

1993 m. Rokiškio kultūros mokykla pakeitė pavadinimą į Rokiškio kolegiją.

2000 m. Rokiškio kolegijos pavadinimas pakeistas į Rokiškio aukštesniosios pedagogikos mokyklos.

2002 m. rugpjūčio 30 d. Rokiškio aukštesnioji pedagogikos mokykla reorganizuota į aukštosios neuniversitetinės mokyklos Panevėžio kolegijos Rokiškio filialą.

Panevėžio kolegija

2002 m. rugpjūčio 30 d., reorganizavus Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio Andriaus Domaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą ir Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą įsteigta Panevėžio kolegija.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE