Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Profesinės sąjungos

Panevėžio kolegijoje veikia dvi profesinės sąjungos:

BENDRUOMENĖS PROFESINĖ SĄJUNGA

Bendruomenės profesinės sąjungos pirmininkas
Vidas Paškauskas
bpsajunga@panko.ltvidas.paskauskas@panko.lt
Mob. Tel. (8 607) 96155

Bendruomenės profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas
Kęstutis Lukoševičius
kestutis.lukosevicius@panko.lt@panko.lt
Mob. Tel. (8 618) 262 41

Bendruomenės profesinės sąjungos nariu gali tapti kiekvienas Panevėžio kolegijos bendruomenės narys – darbuotojas, studentas, absolventas, socialinis partneris ir buvęs darbuotojas, prijaučiantis kolegijos tikslams ir siekiams.
Į bendruomenės profesinę sąjungą įstojama arba išstojama savanoriškai. Asmuo, pareiškęs norą būti bendruomenės profesinės sąjungos nariu arba išstoti iš profesinės sąjungos, turi parašyti profesinės sąjungos tarybai motyvuotą prašymą, kurį taryba svarsto ir priima sprendimą.

Peržiūrėti: Bendruomenės profesinės sąjungos įstatai

Bendruomenės profesinė sąjunga yra Lietuvos švietimo ir mokslo šakinės profesinės sąjungos narys https://svietimoprofsajunga.lt
Panevėžio kolegijos bendruomenės profesinės sąjungos nariams galiojanti šakos kolektyvinė sutartis.

 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
Henrikas Sinickas
henrikas.sinickas@panko.lt

DPS priklauso Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui https://www.lampss.lt/

Galimi darbdaviai: