Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Akademinė taryba

Akademinė taryba – Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Jos nutarimai yra privalomi visiems kolegijos darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos sudėtis

dr. Jurgita LIEPONIENĖ, Direktoriaus pavaduotoja studijoms; Technologijos mokslų fakulteto docentė; Akademinės tarybos pirmininkė;
Medėja ŠUKYTĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto, Kineziterapijos studijų programos KTP-22 gr., studentė;
Jokūbas BUČAS, Technologijos mokslų fakulteto, Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros studijų programos ISKP-21 gr., studentas;
Rasa VALIUŠIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos BPS-22 gr., studentė;
Vida ELIJOŠAITIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė;
dr. Ligita GUKAUSKIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto docentė;
Ramūnas JUKNA, Socialinių mokslų fakulteto lektorius,
Jovita KAUPIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė,
Ingrida KUPČIŪNAITĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė,
dr. Diana MICEVIČIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto docentė,
Eva NARBUTAITĖ, Socialinių mokslų fakulteto, Buhalterinės apskaitos studijų programos BA-22 gr., studentė.
Rimanta PAGIRIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto lektorė,
Birutė RAGALYTĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė,
Ana SAMUILOVA, Socialinių mokslų fakulteto lektorė,
dr. Evaldas SAPELIAUSKAS, Technologijos mokslų fakulteto docentas,
dr. Gediminas SARGŪNAS, direktorius,
Rima STRELČIŪNIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė,
Ligita ŠERYTĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė,
dr. Arūnas TAUTKUS, Socialinių mokslų fakulteto docentas,

Naujos sudėties Akademinė taryba savo veiklą pradėjo 2019 m. gegužės 21 d.

Akademinės tarybos nutarimai

Galimi darbdaviai: