(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Akademinė taryba

Akademinė taryba – Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. Jos nutarimai yra privalomi visiems kolegijos darbuotojams ir studentams.

Akademinės tarybos sudėtis

dr. Jurgita LIEPONIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto docentė; Akademinės tarybos pirmininkė;
Vida ELIJOŠAITIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė;
dr. Ligita GUKAUSKIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto docentė;
Ramūnas JUKNA, Socialinių mokslų fakulteto lektorius,
Jovita KAUPIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė,
Ingrida KUPČIŪNAITĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė,
dr. Diana LIPINSKIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto docentė,
Aušra MASKALIOVIENĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė,
Elinga MATULYTĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos BPS-17 grupės studentė,
Brigita NAVICKAITĖ, Socialinių mokslų fakulteto, Logistikos studijų programos L-18 grupės studentė,
Rimanta PAGIRIENĖ, Socialinių mokslų fakulteto lektorė,
Rima STRELČIŪNIENĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė,
Birutė RAGALYTĖ, Technologijos mokslų fakulteto lektorė,
Ana SAMUILOVA, Socialinių mokslų fakulteto lektorė,
dr. Evaldas SAPELIAUSKAS, Technologijos mokslų fakulteto docentas,
dr. Gediminas SARGŪNAS, direktorius,
dr. Arūnas TAUTKUS, Socialinių mokslų fakulteto docentas,
KORNELIJA VARANAVIČIŪTĖ, Biomedicinos mokslų fakulteto, Grožio terapijos studijų programos GT-18 grupės studentė.

Naujos sudėties Akademinė taryba savo veiklą pradėjo 2019 m. gegužės 21 d.

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį