Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Bendrabučio administratorius

Funkcijos

  1. Sudaryti studentams, dėstytojams ir svečiams palankias sąlygas gyventi, mokytis ir ilsėtis.
  2. Apgyvendinti studentus ir svečius, sudaryti su studentais nuomos sutartis, supažindinti gyventojus su bendrabučio nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, kontroliuoti įmokų surinkimą, skirti nuobaudas nusižengusiems studentams.
  3. Kontroliuoti Bendrabutį aptarnaujančio personalo darbą.
  4. Užtikrinti Bendrabutyje vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, kontroliuoti pašalinių asmenų lankymąsi, vykdyti studentų ir svečių apgyvendinimą.
  5. Dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo.
  6. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie Bendrabučio veiklą ir pasiektus rezultatus.

Bendrabučio administratorius
Vidas Paškauskas
vidas.paskauskas@panko.lt
Tel. (8 45) 43 97 04

Galimi darbdaviai: