Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Informacinių technologijų centras

Centro funkcijos

 1. Užtikrinti vieningą informacinių technologijų valdymą Kolegijoje.
 2. Užtikrinti Kolegijos informacinių sistemų funkcionavimą ir įgyvendinti saugos politiką.
 3. Organizuoti Kolegijos dėstytojų ir kitų darbuotojų kompiuterizuoto informacinio aptarnavimo techninį palaikymą.
 4. Užtikrinti, kad Kolegijoje būtų tinkamai naudojamos kompiuterinės duomenų tvarkymo bei elektroninio ryšio priemonės lokaliuose ir globaliuose tinkluose.
 5. Teikti pasiūlymus pagal kompetencijas Kolegijos vadovybei dėl informacinių technologijų tobulinimo ir organizuoti pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.
 6. Vykdyti technines darbo ir tarnybinių stočių priežiūros administravimo ir taikymo funkcijas.
 7. Organizuoti Kolegijos informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių plėtrą.
 8. Organizuoti naujų taikomųjų programinių paketų užsakymus ir įdiegimą.
 9. Planuoti ir inicijuoti viešuosius pirkimus, susijusius su informacinių technologijų plėtra, rengti šiems pirkimams technines specifikacijas.
 10. Konsultuoti Kolegijos darbuotojus kompiuterių panaudojimo klausimais, pagal turimus resursus ir galimybes siekti Kolegijos darbuotojų kompiuterinio raštingumo lygio kėlimo.
 11. Saugoti Kolegijos konfidencialią informaciją.
 12. Kolegijos vadovybei pavedus pagal kompetenciją atstovauti Panevėžio kolegijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose.
 13. Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Kolegijos vadovybės pavedimus Centrui priskirtų kompetencijų ribose.
 14. Dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo.
 15. Teikti informaciją Kolegijos bendruomenei ir visuomenei apie Centro veiklą ir pasiektus rezultatus.

IT centro vadovas
Edgaras Sriubas
edgaras.sriubaspanko.lt
itc@panko.lt
(8 679) 111 35; Mob. (8 684) 722 57

IT sistemų administratorius
Darius Paipelis
darius.paipelispanko.lt
Mob. (8 626) 498 33; (8 684) 722 57

Kompiuterių tinklų administratorė
Daiva Paipelienė
daiva.paipelienepanko.lt
Mob. (8 699) 53758; (8 684) 722 57

Kompiuterių tinklų administratorius
Ramūnas Bajarūnas
ramunas.bajarunas@panko.lt
Mob. (8 684) 722 57

Vyr. kompiuterių technikas
Erlandas Šiaučiūnas
erlandas.siauciunas@panko.lt
Mob. (8 614) 569 81; (8 684) 722 57

Galimi darbdaviai: