Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Vadovybės atstovas kokybei

Pareigybės paskirtis

Diegti, palaikyti, stebėti ir atnaujinti kokybės vadybos sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, ISO 9001 standarto ir bendrojo vertinimo modelio kriterijų reikalavimais.

Vadovybės atstovas kokybei
dr. Dalia Susnienė
dalia.susniene@panko.lt
Tel. (8 698) 10 244

Galimi darbdaviai: