Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Vadovybės atstovas kokybei

Pareigybės paskirtis

Diegti, palaikyti, stebėti ir atnaujinti kokybės vadybos sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, ISO 9001 standarto ir bendrojo vertinimo modelio kriterijų reikalavimais.

Vadovybės atstovas kokybei
dr. Dalia Susnienė
dalia.susniene@panko.lt
Tel. +370 698 10244

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE