Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ūkio valdymo ir aprūpinimo skyrius

Skyriaus funkcijos

 1. Užtikrinti tinkamą šilumos bei elektros įrenginių eksploatavimą ir racionalų energetinių resursų naudojimą.
 2. Organizuoti Kolegijos patalpų ir pastatų priežiūrą, apsaugą bei valymą.
 3. Organizuoti transporto priemonių eksploataciją, priežiūrą ir kuro apskaitą.
 4. Organizuoti pastatų, statinių ir įrenginių techninę priežiūrą ir saugią eksploataciją.
 5. Organizuoti ir atlikti patalpų ir inventoriaus remontą bei kitus pagalbinius darbus, rūpintis pastatų ir patalpų geru estetiniu stoviu.
 6. Organizuoti avarinių gedimų šalinimą Kolegijos patalpose.
 7. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis darbo klausimais Skyriaus kompetencijos ribose.
 8. Vykdyti viešuosius pirkimus pagal Skyriaus kompetenciją bei rengti atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų.
 9. Organizuoti ūkinių – techninių prekių ir paslaugų, skirtų Skyriaus veiklai užtikrinti, inventoriaus, baldų įsigijimą Kolegijos teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Organizuoti valstybinės vėliavos kėlimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Organizuoti ir atlikti įvairius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

 

Ūkio valdymo ir aprūpinimo skyriaus vadovas – elektros inžinierius
Darius Grabauskas
darius.grabauskas@panko.lt
Tel. +370 45 467721

Ūkvedys
Gintaras Skeiverys
gintaras.skeiverys@panko.lt
Tel. +370 45 467721

Galimi darbdaviai: