Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Biomedicinos mokslų fakulteto studijų programų vertinimas

Reabilitacijos kryptis
Reabilitacija vertinimo išvados
Reabilitacijos krypties priemonių planas

Burnos priežiūros kryptis
Burnos higienos pažangos ataskaita
Burnos priežiūros krypties vertinimo išvados
Burnos priežiūros priemonių planas

Skubioji medicinos pagalba:
Skubiosios medicinos pagalbos pažangos ataskaita
Skubiosios medicinos pagalbos studijų programos 2020 (vertinimo išvados)

Socialinis darbas:
Socialinio darbo studijų programos 2018 (vertinimo išvados)
Socialinio darbo studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo priemonių planas

Bendrosios praktikos slauga:
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo veiksmų planas

Grožio terapija:
Grožio terapijos studijų programos išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų ir programos tobulinimo veiksmų planas

Galimi darbdaviai: