Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Institucijos akreditavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 49 straipsniu, Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529, 22.1 punktu, Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, 46 punktu, remiantis Panevėžio kolegijos išorinio vertinimo išvadomis Panevėžio kolegija akredituota maksimaliam 7 metų terminui.

PK veiklos tobulinimo priemonių planas 2022-2024 m.

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas dėl Panevėžio kolegijos akreditavimo 2022 m.

SKVC Panevėžio kolegijos veiklos vertinimo išvados 2022 m.

SKVC Institutional review report on Panevėžys college 2022

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE