Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Darbo taryba

Darbo tarybos pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.

Darbo tarybos kadencija:
Nuo 2024-02-23 iki 2027-02-23.

Pirmininkas:
Vidas PAŠKAUSKAS – Bendrabučio administratorius

Sekretorė:
Edita KRIUKAITĖ – Studijų, karjeros ir užimtumo centro konsultantė

Nariai:
Edgaras SRIUBAS – Informacinių technologijų centro vadovas
Laima ASTRAUSKIENĖ – Studijų, karjeros ir užimtumo centro konsultantė
Rima STRELČIŪNIENĖ – Technologijos mokslų fakulteto lektorė

El. p. darbo.taryba@panko.lt

Atsisiųsti: Darbo tarybos veiklos reglamentas (2024-03-07 nutarimas Nr. DT-6)

Galimi darbdaviai: