(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Studijų programų vertinimas

Vykdomų studijų krypčių, studijų programų, kvalifikacinių laipsnių ir profesinių kvalifikacijų sąrašas

Dėl aukštųjų mokyklų akreditavimo termino pratęsimo

BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį