Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Abituriente, Panevėžio kolegija laukia tavęs!

2022-07-19
Apie kolegiją

Panevėžio kolegija – valstybinė aukštoji mokykla, orientuota į kokybiškas aukštojo mokslo studijas ir praktinę veiklą. 2022 m. Panevėžio kolegija mini savo veiklos 20-metį.Panevėžio kolegija turi didžiulę patirtį rengdama biomedicinos, socialinių bei technologijos mokslų srities specialistus, kurie vėliau sėkmingai įsidarbina tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Šiame procese aktyviai dalyvauja 3 grandys: studentai, darbdaviai ir aukštoji mokykla. Kolegija ne tik padeda studentams gauti aukštojo mokslo diplomą, bet ir ugdo jų verslumą, stengiasi suteikti kuo daugiau praktikos ir prisiliesti prie verslo veikiančio regione.

Kolegija tikslingai orientuojasi į darbo rinkos poreikių tenkinimą Panevėžio regione, todėl yra itin vertinama praktikų kokybė. Ryšiai su darbdaviais yra glaudūs ir ilgalaikiai – daugiau nei 250 bendradarbiavimo sutarčių, kurios ne tik atveria galimybes studentams atlikti praktikas, bet ir dėstytojams vykti į profesines stažuotes. Pastebima kryptinga tendencija, kad dauguma kolegijos studentų įsidarbina įmonėse, kuriose atliko praktiką.

 

Technologijos mokslų fakultetas siūlo rinktis šias studijų programas:

Socialinių mokslų fakultetas siūlo rinktis šias studijų programas:

Biomedicinos mokslų fakultetas siūlo rinktis šias studijų programas:

 

Priėmimo sąlygos

Studijuoti Panevėžio kolegijoje priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą:

• Bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas tik internetu www.lamabpo.lt
• Tiesioginiu priėmimu į laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas iki rugsėjo 30 d.
Detaliau apie priėmimo sąlygas rasite internetinėje svetainėje www.panko.lt (http://panko.lt/stojantiesiems/) 

Prisijunk prie kolegijos bendruomenės

Kolegijos dėstytojai ir studentai yra įvairių miesto ir miestui skirtų renginių dalyviai ir organizatoriai, įvairių specialybių studentų konkursų Panevėžio kolegijoje ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose dalyviai ir laimėtojai. Savo akademinius ir tiriamuosius gebėjimus kolegijos studentai gali realizuoti dalyvaudami studentų mokslinės draugijos (SMD) veikloje, o vadybinius ir organizacinius dalyvaudami Panevėžio kolegijos studentų atstovybės (PankoSA) veikloje. 

Pildyk prašymą ir studijuok Panevėžio kolegijoje!

Bendrasis priėmimas vykdomas per LAMA BPO

Tiesioginis priėmimas adresu Laisvės a. 23 – 118 kab., Panevėžys.
Teiraukitės tel.  8 607 961 56
Sek mus Facebook ir Instagram

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE